Odborné informace

Přehled odborných informací

Odborné informace z parodontologie a dalších medicínských oborů z domova i zahraničí

Vše
12
ČPS
5
EFP
5
proLékaře.cz
7
Ostatní
7
proLékaře.cz Článek Podcast Komentář

Prasečí játra a ledviny poprvé lidem: Jsme na prahu xenotransplantační éry?

 • 6.5.
 • proLékaře.cz

Vážení kolegové,
V tomto sdělení pro lékaře hlavně věnujte pozornost pěknému článku o orálním typu Lichen planus.
Nezapomeňte na závěr článku, kde je rozhovor o OLP s naší známou specialistkou na orální medicínu Dr. Markétou Janovskou.
MUDr. Ladislav Záruba

proLékaře.cz Článek

Případ Bulovka: Jak postupují jiné nemocnice, aby zabránily podobným tragédiím?

 • 19.4.
 • proLékaře.cz

Tento týden jsme na našem webu dali prostor závažným tématům z poslední doby. V reakci na tragickou záměnu pacientek ve FN Bulovka, která bohužel skončila potratem u jedné z nich, jsme se snažili zmapovat související praxi v jiných pražských nemocnicích. Konkrétně nám šlo o to zjistit, jaké procesy mají nastaveny v komunikaci s pacienty, kteří se nejsou schopni se zdravotníky dorozumět...

proLékaře.cz Článek

Jak souvisí postcovidový syndrom s poškozením mozku? Nové důkazy

 • 8.4.
 • proLékaře.cz

Brain fog neboli „mozková mlha“ stejně jako další kognitivní potíže patří mezi nejčastější symptomy postcovidového syndromu. A jak se ukazuje, nejde o subjektivní vjem pacientů, nýbrž o pravděpodobný projev poškození mozku, které je způsobeno těžkým průběhem nákazy a přetrvává roky. Objektivní důkazy o zasažení CNS přinesla nová studie a o zkušenostech s neurologickými projevy u svých pacientů s námi hovořil i pneumolog docent Vladimír Koblížek.

proLékaře.cz Článek

Víte, proč se australská vakomyš potýká s nedostatkem spánku?

 • 22.3.
 • proLékaře.cz

V oblasti infektologie je u nás v poslední době poněkud „rušno“ − a nejde jen o černý kašel či záškrt. Například výskyt rezistentních forem TBC v Česku meziročně stoupl téměř na dvojnásobek, navíc jsme loni zaznamenali prvního dětského pacienta s touto formou nemoci. A ačkoliv s „běžnou“ tuberkulózou si dokážeme poradit, její multirezistentní formy (MDR) představují významné riziko.

proLékaře.cz Článek

Je v Česku důvod přehodnocovat indikace silných opioidů?

 • 11.3.
 • proLékaře.cz

Česko před nedávnem obletěly šokující záběry z USA, které znázorňovaly mátožné jedince pod vlivem přípravků obsahujících fentanyl, leckomu připomínající spíš hororové „zombie“. Jak na vlnu zneužívání silných opioidů, jež se v současnosti podle všeho valí i do Evropy, pohlížejí čeští algeziologové? A jaká je situace v tuzemsku, kde dlouhodobě rezonuje spíš problém opiofobie? Zeptali jsme se algezioložky docentky Jitky Fricové.

proLékaře.cz Článek

Stále více případů spalniček v Evropě... a jak je na tom Česko?

 • 1.3.
 • proLékaře.cz

Před nedávnem jsme v souvislosti s pertusí informovali o varovné epidemiologické situaci. Lékaři nejen v primární péči se letos budou s jejími výzvami pravidelně potýkat, a proto jsme ve spolupráci s epidemioložkou Státního zdravotního ústavu MUDr. Kateřinou Fabiánovou, Ph.D., zpracovali stručný přehled pro praxi týkající se základního trojlístku – diagnostiky, léčby a prevence.

A bohužel to není jediná aktuální infekční hrozba. Počet případů spalniček v Evropě a Střední Asii totiž v roce 2023 raketově vzrostl o 3000 % ve srovnání s minulým rokem. V Česku byla epidemiologická situace ohledně tohoto onemocnění v posledních letech poměrně klidná, znovu se však začínají objevovat nové případy.

proLékaře.cz Článek

Do prkýnka, klepnul jsem se do palce! Jaký je analgetický efekt nadávání?

 • 23.2.
 • proLékaře.cz

Houby se jak známo využívají v mnoha oborech − vedle potravinářství zejména v biotechnologiích i medicíně. Přesto platí, že většina z nich zůstává neprobádaná...

... Klení je společné téměř všem světovým jazykům. Uchylujeme se k němu nejen tehdy, když jsme frustrovaní, zklamaní či nahněvaní, ale i při bolestivých podnětech. Věděli jste, že úleva, kterou při nadávání pociťujeme, není jen naším subjektivním dojmem? Na mechanismy „nadávkové analgezie“ jsme se podívali vědeckou optikou.

proLékaře.cz Článek Důležité

Čeští lékaři dobývají svět semaforem, který určuje riziko fokálních infekcí

 • 16.2.
 • proLékaře.cz

Od začátku roku 2024 bylo v Česku do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) nahlášeno již 698 případů černého kašle. 16 infekcí bylo potvrzeno u dětí do 1 roku věku, které jsou kvůli neočkovanosti nebo neúplné očkovanosti ohroženi touto chorobou na životě. Mezi nejmladšími členy populace je také nejvíce úmrtí na nemoc, pertuse ovšem zasahuje všechny věkové skupiny. Přinášíme aktuální informace zprostředkované Státním zdravotním ústavem.

A u infektologické problematiky ještě na chvíli zůstaneme, i když ze zcela jiného úhlu pohledu. Management orálních fokálních infekcí považovala řada lékařů v dnešní době za překonaný a zbytný. Jak se ovšem ukázalo, opak je pravdou. Čeští stomatologové proto přišli s návodem jak tyto obtíže řešit, který právě dobývá Evropu – a významným prvkem celého nápadu je „semafor“.

proLékaře.cz Článek

Právě vychází nový CMP JOURNAL: Co je CADASIL a kdy na něj myslet?

 • 16.1.
 • proLékaře.cz

Nové číslo CMP Journalu, jež se Vám právě dostává do rukou, se opět snaží ze všech sil podpořit naše společné tažení proti cévním mozkovým příhodám, které již řadu let vedeme v přednemocniční, nemocniční i následné péči...

proLékaře.cz Článek

Může slepičí polévka opravdu přispívat k uzdravení − co na to vědecký výzkum?

 • 9.1.
 • proLékaře.cz

Nový rok máme sice často spojený spíše s polévkou česnekovou, ale my se dnes podíváme na jinou klasiku − slepičí vývar, a to optikou medicínské teorie i praxe. Slepičí polévka se totiž po generace připravuje nemocným po celém světě. Existují však i vědecké důkazy o její účinnosti v léčbě chřipky a nachlazení, nebo je to jen chutné placebo? Ve stručném přehledu se podíváme na některé poznatky ze studií na toto téma.

proLékaře.cz Článek Online kurz

Halitóza se stala vědeckým tématem: Jaké poznatky vyplývají z aktuálních studií?

 • 11.12.
 • proLékaře.cz

Halitózou, tedy nepříjemným zápachem z úst, se již v současnosti zaobírá i seriózní vědecký výzkum. Zjišťují se příčiny, hledají biomarkery nebo případné souvislosti s výskytem různých onemocnění a samozřejmě možnosti léčby. Kam tedy aktuálně dospělo poznání v této oblasti? Vybrali jsme zajímavé práce publikované v letošním roce a shrnuli zjištění, jež z nich plynou.

proLékaře.cz Článek

Jak souvisí osamělost se způsobem, jakým náš mozek vnímá svět?

 • 24.11.
 • proLékaře.cz

Ačkoliv pocit osamění nejspíš není příjemný téměř nikomu z nás, zdá se, že se evolučně vyvinul z dobrých důvodů. Sociální vztahy jsou totiž klíčové pro bezpečnost, sdílení zdrojů i rozmnožování lidského druhu. Nepohoda spojená s pocitem osamění nás tak často motivuje k opětovnému navázání spojení s ostatními. Co však k tématu osamění říkají nejnovější výzkumy, včetně studií mozkové aktivity?

proLékaře.cz Článek

Jak snížit riziko žilní tromboembolie u uživatelek kombinované HAK?

 • 13.7.
 • proLékaře.cz

Užívání kombinované hormonální antikoncepce (HAK) je známým rizikovým faktorem tromboembolie. Před preskripcí HAK bychom proto měli zvážit individuální riziko každé pacientky. U žen s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou tromboembolických příhod by mělo být provedeno molekulárně genetické vyšetření přítomnosti trombofilních mutací. Ve stručném aktuálním přehledu na toto téma mimo jiné ukážeme, že screening těchto mutací se vyplácí zdravotně i ekonomicky.

proLékaře.cz Článek Video

Co by měl vědět nediabetolog o novinkách v diabetologii? Máme rychlý update

 • 21.6.
 • proLékaře.cz

Jak se změnila terapie v posledních letech? Co umožňují nové technologie? Jak moc zlepšil prognózu diabetiků příchod moderních antidiabetik? A proč je dnes předepisuje nejen diabetolog, ale i nefrolog, kardiolog či obezitolog? O tom všem a dalších pokrocích v diabetologii hovoříme v našem videorozhovoru s přednostou Centra diabetologie IKEM Praha profesorem Martinem Haluzíkem. Zároveň tím na webu proLékaře.cz otevíráme novou sekci MedAcross věnovanou mezioborové spolupráci a přesahu jednotlivých specializací.

proLékaře.cz Článek

Současné postavení sartanů v klinické praxi a zhodnocení jejich přínosu v kostce

 • 15.6.
 • proLékaře.cz

Přínos sartanů u vybraných indikací a skupin pacientů mimo jiné potvrzují rozsáhlé metaanalýzy, navíc tato léčiva vykazují v rámci antihypertenzní terapie velmi dobrou toleranci. Jaké postavení tedy v současnosti mají v klinické praxi, která konkrétní rizika dokáží účinně snižovat a ve kterých kombinacích se nejlépe osvědčují?

proLékaře.cz Článek

CMP JOURNAL: Vzácné příčiny ischemických CMP v kostce

 • 13.6.
 • proLékaře.cz

Sekundární prevence iCMP • Fibrilace síní • Vzácné příčiny iCMP • Rehabilitace po CMP • Kazuistika

proLékaře.cz Článek

Porovnání efektu sonického a manuálního kartáčku na kontrolu plaku a gingivitidy

 • 28.2.
 • proLékaře.cz

Ačkoliv je kontrola zubního plaku pomocí správně používaného manuálního kartáčku efektivní, existuje v tomto směru stále významný prostor pro zlepšení. S tímto cílem byl vyvinut sonický kartáček, který v domácím prostředí umožňuje optimalizovat každodenní mechanickou kontrolu zubního plaku, a tím pomáhá předcházet zánětům v oblasti gingivy a parodontu. V tomto kontextu prezentujeme výsledky jedné z klinických studií na zdravých dobrovolnících s mírnou až středně těžkou gingivitidou, kde bylo cílem porovnat efektivitu sonického a manuálního zubního kartáčku z hlediska výskytu zubního plaku a gingivitidy.

proLékaře.cz Článek

Kolik kroků denně vede skutečně ke snížení úmrtnosti?

 • 27.2.
 • proLékaře.cz

Počet kroků, jež denně ujdeme, může být jednoduchým měřítkem fyzické aktivity. Známé doporučení 10 tisíc kroků za den však nebylo založeno na objektivních důkazech – jde spíš o vedlejší produkt dávné marketingové kampaně na krokoměry. Kolik kroků denně tedy skutečně vede k zásadnímu zlepšení zdraví a snížení rizik? Na to se pokusili najít odpověď autoři recentní metaanalýzy, kteří mimo jiné hodnotili souvislost mezi denním počtem kroků a mortalitou ze všech příčin, ale též jak se tato asociace mění v závislosti na věku a pohlaví.

proLékaře.cz Článek Podcast

Poslechněte si nový podcast: Medicína – poslání, nebo povolání?

 • 26.1.
 • proLékaře.cz

V návaznosti na náš nejposlouchanější podcast o burn-out syndromu jsme připravili volné pokračování. Tentokrát se zaměřujeme na to, jak vzniká nerovnováha mezi profesním a soukromým životem lékařů, jak přispívá k rozvoji syndromu vyhoření, a také jak mohou deziluze během kariéry posloužit nikoliv coby brzda, ale naopak jako příležitost pro osobní růst. O své zkušenosti se s námi rozdělili klinická onkoložka Petra Tesařová a psycholog Dalibor Špok.

proLékaře.cz Článek

Statická vs. dynamická navigace při zavádění zubních implantátů

 • 23.1.
 • proLékaře.cz

Každý dentální implantát je nutno umístit tak, aby byl ve správné pozici vůči kosti i budoucí protetické práci. Při jeho zavádění je zásadní vyhnout se důležitým anatomickým strukturám, stejně důležitá je i vzdálenost od okolních zubů či implantátů. Zavádění implantátů tzv. freehand metodou ovšem přináší velké riziko chyby. Dosáhnout co nejlepší pozice, a zároveň zvýšit komfort pacienta a zkrátit operaci i rekonvalescenci, lze tedy prostřednictvím dvou metod navigace − statické nebo dynamické. Ve stručném souhrnu obě modality porovnáme a podíváme se na jejich hlavní výhody.

proLékaře.cz Článek

Bizarní technologické novinky v medicíně 2022

 • 20.12.
 • proLékaře.cz

Robot odebírající krev, setkání se zesnulými prostřednictvím virtuální reality nebo robotická chůva starající se o embrya v umělé děloze... Technologie v posledních letech míří kupředu mílovými kroky a přináší i do oblasti medicíny řadu úžasných pokroků. Na druhé straně jsou s jejím rozvojem spjaty bizarní počiny balancující na hraně etiky. Pojďme se na závěr roku ohlédnout za několika poněkud strašidelnými technologickými novinkami, jež místy připomínají příběhy z kultovního seriálu „Věřte nevěřte“.

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Praktický průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu

 • 19.12.
 • proLékaře.cz

Ve spolupráci s MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., MBA, jsme připravili on-line kurz, který je hodnocen 2 kredity ČSK a zaměřuje se na význam a využití pomocných chemických prostředků v rámci ústní hygieny u zdravého parodontu i u pacientů s diagnózou gingivitidy a parodontitidy. Vedle podrobného přehledu možností jednotlivých antiseptik popisuje etiologické i rizikové faktory parodontopatií a dále se věnuje mimo jiné vztahu parodontu a imunosuprese, autoagrese, hyposialie, cukrů v ústní dutině nebo ortodontických vad a různých druhů hendikepů, ale také účinné motivaci a srozumitelné komunikaci s pacientem.

proLékaře.cz Článek

Ústní mikrobiom v kontextu hypertenze i funkčnosti implantátů

 • 12.12.
 • proLékaře.cz

V poslední době se stále více hovoří o tom, že složení střevního mikrobiomu ovlivňuje patogenetické procesy vedoucí k hypertenzi, ale předpokládá se, že na regulaci krevního tlaku má vliv rovněž orální mikroflóra. Její role v této souvislosti nicméně zatím není dostatečně prozkoumaná. Tým vědců z Buffallské univerzity se proto ve své nedávno publikované práci věnoval právě korelacím složení ústního mikrobiomu, hodnot TK a incidence hypertenze u postmenopauzálních žen.

proLékaře.cz Článek

Probiotika u periimplantátových onemocnění a gingivitidy diabetiků

 • 6.12.
 • proLékaře.cz

Probiotika jsou již standardně považována za jeden z prostředků vhodně doplňujících léčbu onemocnění parodontu. Výzkum různých možností jejich využití ovšem stále pokračuje a zaměřuje se i na specifické situace. Například kolegové z Barcelony ve své prospektivní randomizované studii takto hodnotili účinnost L. reuteri Prodentis jakožto adjuvans k nechirurgické mechanické terapii u periimplantátových onemocnění. Na několika univerzitních pracovištích v Itálii a ve Španělsku také proběhl výzkum, zda konkrétní kombinace probiotik (L. reuteri DSM 17938 a L. reuteri ATCC PTA 5289) přinese užitek diabetickým pacientům s gingivitidou. Stručně shrnujeme hlavní poznatky z obou prací.

proLékaře.cz Článek

Jak se černá smrt podepsala na evoluci naší imunity?

 • 16.11.
 • proLékaře.cz

Infekční onemocnění patří mezi nejsilnější selekční tlaky určující směr lidské evoluce. Pandemie dýmějového moru ve 14. století je událostí s největší mortalitou, jaká kdy byla zaznamenána. Jak tato středověká katastrofa, která zahubila téměř polovinu evropské populace, ovlivnila současnou podobu naší imunity? A čím je vykoupena naše odolnost vůči moru, respektive ke kterým chronickým obtížím jsme na oplátku náchylnější? I na tyto otázky hledal odpovědi nejnovější fascinující genetický výzkum.

EFP Článek Dokument Komentář

Doporučený postup pro léčbu parodontitis IV.stupně

 • 14.10.
 • EFP

Vážení kolegové, vážené kolegyně, předkládáme odkaz na web EFP. Jedná se o doporučený postup pro léčení Parodontitis IV. stupně: https://www.efp.org/

Opět se jedná o text kolektivu s hlavním autorem profesorem Mario Alonzo Sanzem z Madridu, Španělsko...

EFP Článek Dokument Prezentace Komentář

Doporučený postup pro léčbu parodontitis I.-III.stupně

 • 25.9.
 • EFP

Vážení kolegové, milé kolegyně, předkládáme vám Doporučené postupy pro léčení Parodontitis stupeň I–III, tzv. Guidelines. Jedná se o materiál z časopisu Journal of Clinical Periodontology...

proLékaře.cz Článek

Modifikované mRNA vakcíny připraveny na vlnu varianty omikron

 • 14.7.
 • proLékaře.cz

Na konci června oznámili oba výrobci mRNA vakcín proti viru SARS-CoV-2 slibné výsledky pilotních testů modifikovaných účinných látek. Podle dat z klinických hodnocení fáze II/III jsou nově upravené vakcíny schopné vyvolat imunitní odpověď vedoucí k produkci neutralizačních protilátek proti variantě omikron, respektive jejím aktuálně převládajícím subtypům.

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní

 • 1.7.
 • proLékaře.cz

Snímatelné zubní náhrady mohou nahradit jakékoliv defekty v zubním oblouku, chybějící chrup jako celek, můžeme s jejich pomocí doplnit i chybějící měkké i tvrdé tkáně v ústní dutině. Nově odevzdané náhrady splňují požadavky z funkčního i estetického hlediska. Postupně při plné funkci dochází ke změnám jak na zubních náhradách, tak i na okolních tkáních, a proto i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci i stabilitu a mohou škodit okolním tkáním — mechanicky (otlaky, dekubity, dráždění parodontu), funkčně (závadná okluze i artikulace, porušený průběh okluzní roviny, snížená výška skusu, poruchy ve žvýkacích svalech i čelistních kloubech, narušená výslovnost), biologicky (záněty, alergie, zvýšená akumulace plaku s rizikem zubního kazu, gingivitis i parodontitis, foetor ex ore). Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu.

proLékaře.cz Článek

Virové zoonózy jsou velkým varováním do budoucna

 • 10.6.
 • proLékaře.cz

Výskyt opičích neštovic v době, kdy ještě doznívá pandemie COVID-19, vyvolává obavy i otázky související s novými a znovu se objevujícími infekčními nemocemi. Zvyšující se incidence těchto emerging infectious diseases se v blízké budoucnosti může stát významným problémem...

proLékaře.cz Článek

Stomatochirurgický výkon u mladistvého pacienta s těžkou formou hemofilie A

 • 7.2.
 • proLékaře.cz

V dnešní kazuistice, kterou si pro Vás připravil MUDr. Bohumír Blažek z Kliniky dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, prezentujeme případ 17letého chlapce s těžkou formou hemofilie A. Několik měsíců před výkonem, jenž je předmětem našeho sdělení, byl převeden z profylaktického podávání faktoru VIII na profylaxi emicizumabem. Následně byla plánována extrakce všech čtyř molárů z ortodontických důvodů. V interaktivně pojatém materiálu, kde se mohou do hlasování o výběru léčebné strategie zapojit i čtenáři, mimo jiné popisujeme přístup hematologa k výkonu a následný průběh hojení.

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Speciální situace orální hygieny a předpoklady jejího úspěchu

 • 28.1.
 • proLékaře.cz

Jistě se shodneme, že orální hygiena a její správné provádění je základním předpokladem zdraví nejen ústního, ale v mnoha ohledech i celkového...

...Více informací o provádění ústní hygieny v různých specifických situacích naleznete ve velmi přehledně a jasně zpracované přednášce MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA, nazvané Speciální situace orální hygieny. Absolvování souvisejícího on-line kurzu je hodnoceno 2 kredity ČSK.

proLékaře.cz Článek

Jsme na cestě ke zlatému grálu v boji s koronavirem?

 • 21.1.
 • proLékaře.cz

Jedním ze „zlatých grálů“, jež by mohly vést k řešení nejen aktuální pandemie, ale i případných budoucích, je takzvaná pankoronavirová vakcína − tedy látka účinná proti všem mutacím, respektive variantám viru. Stane se takovým grálem očkovací látka založená na nanočásticích ferritinu, kterou vyvíjí armáda Spojených států?

proLékaře.cz Článek

I mistr lékař se někdy utne aneb co také zaznělo (nejen) v ordinacích

 • 29.12.
 • proLékaře.cz

Medicína je sice seriózní obor, ale ani v ordinacích nebo za tárou nebývá o vtipné situace nouze. Pojďte se tedy spolu s námi ke konci tohoto bezesporu těžkého roku alespoň na chvíli uvolnit a pobavit na účet lékařské vědy a jejích protagonistů.

proLékaře.cz Článek

Do jaké míry dokáže molnupiravir snížit rizika spojená s COVID-19?

 • 20.12.
 • proLékaře.cz

V poslední době se v odborných i laických médiích hodně skloňoval molnupiravir − nové perorální antivirotikum, jehož účinnost byla testována v několika pilotních klinických hodnoceních a nyní je dostupné i u nás.

proLékaře.cz Video

Astma, obezita, komorbidity

 • 25.10.
 • proLékaře.cz

MUDr. Lucie Heribanová z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze v následujícím videu představuje přístup k pacientům s těžkým astmatem, kteří jsou často zatíženi různými plicními a mimoplicními komorbiditami.

proLékaře.cz Článek

Které respirační infekce mají aktuálně navrch − opravdu je to COVID-19?

 • 30.9.
 • proLékaře.cz

Blížící se podzim a „chřipková sezóna“ s sebou nesou otázky, která etiologická agens se budou uplatňovat nejvíce. Bude dominovat infekčnější delta varianta SARS-CoV-2, která pozvolna mění svůj klinický projev, nebo se o slovo opět přihlásí chřipka, jež si v loňském roce a na začátku letošního dala pauzu?

proLékaře.cz Článek

Imunitní systém a mikrobiom v dutině ústní

 • 10.8.
 • proLékaře.cz

Tanec mezi mikroby a imunitním systémem probíhá ve všech biologických systémech, včetně lidského těla, ale tato interakce je obzvláště složitá v primární bráně do těla: v ústní dutině. Nedávný pokrok v technologii umožnil hlubší poznání a kvalifikaci jednotlivých prvků a signálů tohoto vztahu.

proLékaře.cz Článek

Aktuální doporučení pro hygienu zubních náhrad

 • 25.6.
 • proLékaře.cz

Hygiena zubních náhrad je jedním ze základních předpokladů pro jejich používání. Kromě hledisek čistě estetických má zejména zdravotní souvislosti a nesprávně prováděná nebo zanedbaná hygiena může mít vliv i na funkčnost náhrad. Přesto neexistují jednotná doporučení.

BSP Dokument

Parodontologická klasifikace 2017

 • 9.6.
 • BSP

Zaslaná na začátku června 2021 prof. Dr. Iainem Chapplem z Velké Britanie, zajistil Dr. Vladislav Pintera z Brna.
Připomínka a pomůcka pro Vaši práci.

proLékaře.cz Článek

Tři příběhy z hlubin lidského mozku

 • 1.6.
 • proLékaře.cz

Koronavirová pandemie v posledním roce obrátila pozornost odborné i laické veřejnosti k problematice infekčních onemocnění a jejich širším souvislostem.

proLékaře.cz Článek

Hodnocení zubních implatátů u hendikepovaných pacientů napříč medicínskými obory

 • 3.5.
 • proLékaře.cz

Indikace a kontraindikace zubních implantátů u zdravotně kompromitovaných pacientů.

proLékaře.cz Článek

Rýma jako obrana proti COVID-19 aneb oboustranně výhodná spolupráce s rinoviry?

 • 13.4.
 • proLékaře.cz

Nejspíš i Vaši pacienti si povšimli, že v letošní koronavirové sezóně se jim vyhýbají „rýmičky“ a další běžné respirační infekty. Svou roli v tom dozajista hraje posílení hygienických návyků a zejména povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti v časech pandemie. Šíření respiračních infekcí je ostatně ovlivněno i vzájemnými interakcemi mezi viry.

proLékaře.cz Článek

Covid 19 – Očkování, nejnovější data, atd.

 • 5.3.
 • proLékaře.cz

Účinnost očkování proti COVID-19 v reálné praxi – nejčerstvější výsledky

proLékaře.cz Článek

Antiseptika, prevence, snímatelné zubní náhrady, protetická stomatitis

 • 3.3
 • proLékaře.cz

Faktory ovlivňující výskyt protetické stomatitidy

Vážení kolegové, tato informace pro praktické lékaře je obzvláště zajímavá protože se probírají stomatologická témata. Úvodní odborné sdělení má náš předseda ČPS, Dr. Korábek,CSc., MBA., je potěšující, že se takto prezentujeme (ČPS) před širší medicínskou veřejností.
Ladislav Záruba, 03.03.2021

proLékaře.cz Článek

Informace o Covid 19, farmakoterapie, epidemiologie

 • 19.2.
 • proLékaře.cz

Farmakoterapeutické armamentarium proti COVID-19 by v nejbližších dnech mělo být i v Česku rozšířeno o léčiva na bázi monoklonálních protilátek − bamlanivimab a kombinaci kasirivimab/imdevimab. Oba přípravky již získaly posvěcení MZ ČR i SÚKL.

proLékaře.cz Článek

Koronavirus v protilátkovém "klinči"

 • 10.2.
 • proLékaře.cz

Minulý týden Česko prolomilo další milník v pandemických statistikách − 1 milion infikovaných koronavirem SARS-CoV-2.

proLékaře.cz Článek

Covid 19 a ústní dutina

 • 1.2.
 • proLékaře.cz

Příznaky postižení dutiny ústní u onemocnění COVID-19: vzácné symptomy s nejasnou etiologií

ČPS Článek Dokument

O klasifikacích v parodontologii
MUDr. Vladislav Pintera

 • 7.2.
 • proLékaře.cz

V aktualitách naleznete komentář dr.Záruby k této práci.

ČPS Článek

Historie Parodontologie v České republice
MUDr. Zdeněk Jebavý

 • 7.2.
 • ČPS

V aktualitách naleznete komentář dr.Záruby k této práci.

LF UK HK Článek

Klinicko-anatomický atlas zubů

 • 5.1.
 • dr.Kapitán

Laskavostí pana doktora Martina Kapitána, pracovníka stomatologické kliniky LF Hradec Králové, máme možnost si prohlédnout "Klinicko-anatomický atlas zubů" autorů Kapitána a Krse z LF HK.

ČPS Dokument Prezentace

Vliv lokálně aplikovaných proteolytických enzymů na onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu
Prezentace doc. MUDr. Martina Walda, Ph.D.

 • 10.11.
 • ČPS

Zajímavá prezentace doc. MUDr. Martina Walda, Ph.D., "Vliv lokálně aplikovaných proteolytických enzymů na onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu", jak ji uvedl dne 07.11.2014 na našem dvoudenním jednání v Českých Budějovicích.

ČPS Prezentace

Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme?
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

 • 14.4.
 • prof.Broukal

Vážení kolegové, milé kolegyně,
předkládáme vám prezentaci prof. Broukala k epidemiologii parodontu, významu parodontálních indexů, hodnocení, atd.

Děkujeme panu profesorovi Broukalovi za svolení k prezentaci.

EFP Dokument

Periodontology: the case for automatic recognition of a professional qualification

 • 7.4.
 • EFP

Z EFP přichází důležitá aktivita. Celé prohlášení EFP v příloze v angličtině (Position paper on the Recognition of Professional Qualifications Directive 2013/55/EU).

EFP Dokument

Anamnestický dotazník a Informovaný souhlas pro chirurgické ošetření

 • 12.2.
 • EFP

Dokumenty z webu EFP k dispozici v češtině.

LF MU Brno Článek

Atlas chorob sliznic dutiny ústní a parodontologie

 • 14.10.
 • dr.Vokurka

Laskavostí MUDr.Jana Vokurky, pracovníka Parodontologického oddělení stomatologické kliniky LF MU Brno, nemocnice u Sv. Anny, vám předkládáme odkaz na Atlas parodontologie a Atlas chorob sliznic dutiny ústní.

BSP Článek

Stručný průvodce parodontologií pro mladé zubní lékaře v UK

 • 14.10.
 • BSP

Text z webu Britské parodontologické společnosti = British Society of Periodontology.