Vážení kolegové, vážené kolegyně,

předkládáme odkaz na web EFP. Jedná se o doporučený postup pro léčení Parodontitis IV. stupně:

https://www.efp.org/

Opět se jedná o text kolektivu s hlavním autorem profesorem Mario Alonzo Sanzem z Madridu, Španělsko.

Na stránce máte také doporučený postup pro léčení Parodontitis I. – III. stupně.

O tomto doporučení již víte ze sdělení na našem webu ze dne 25.09.2022, Odborné informace, atd.

Na stejné stránce je sdělení o Klasifikaci onemocnění parodontu = Perio classification.

Všechna tato sdělení vlastně tvoří určitý funkční celek protože z Klasifikace onemocnění parodontu pak vychází doporučené léčebné postupy.

Je zřejmá snaha autorů o jakousi objektivizaci, harmonizaci poznatků se základem na „evidence based medicine“.

Docela dost ke studiu…

Nás může potěšit to, že významného autora textů prof. Sanze známe z našich Parodontologických dnů. Máme tedy kontakt přímo do „Top“ představitelů oboru a vedení EFP.

S kolegiálním pozdravem a pěkné dny,
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Ladislav Záruba, dne 14.10.2022