O společnosti

Kdo jsme

Jsme Česká parodontologická společnost (ČPS),
člen České stomatologické komory (ČKS),
člen European Federation of Periodontology (EFP)

Vítejte
na našem webu

Vážené kolegyně a kolegové, milé dentální hygienistky,
příznivci a ctitelé parodontologie.

Vítejte na webových stránkách České parodontologické společnosti, které si kladou za cíl především umožnit a usnadnit potřebnou vzájemnou výměnu informací.
Rádi bychom aby jste zde nalezli údaje nejenom o akcích, které již proběhly ale především o programu akcí, které chystáme v rámci naší společnosti. Za užitečné samozřejmě považujeme i aktuální zprávy z EFP (European Federation of Periodontology).
Potřebujeme a přivítáme vaše podněty pro koncepční i programovou činnost našeho výboru.
Rádi na těchto stránkách uveřejníme i vaše odborné podněty a názory, kasuistiky, nebo i odborné texty, tak aby se s nimi mohli seznámit i ostatní členové ČPS a další návštěvníci našich stránek a aby při jejich eventuální reakcí vznikla užitečná diskuse a zpětná vazba.
Návštěvníky našich stránek by určitě zajímaly i krátké přehledy z naší nebo zahraniční odborné literatury a postřehy z odborných akcí v České republice nebo v zahraničí.

Na komunikaci s vámi se za Výbor České parodontologické společnosti těší

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA - předseda