Odborné společnosti v ČR

Sdružení lékařů

Zastřešující společnost pro pracovníky ve stomatologii a příbuzných oborech

Asociace SŠ pracovníků

Asociace středoškolsky vzdělaných pracovníků ve stomatologii a příbuzných oborech