Aktuality

Přehled aktualit

Aktuální informace z parodontologie a dalších stomatologických oborů z domova i zahraničí

EFP

Latest news from the EFP

 • 14.3.
 • EFP

Perio Insight launches new format • Help relief efforts in Turkey and Syria • Submit research to JCP’s anniversary issue • Read the latest perio research in JCP Digest • Perio Master Clinic 2023 wrap up • Join the Gum Health Day Photo Contest!

proLékaře.cz Článek

Porovnání efektu sonického a manuálního kartáčku na kontrolu plaku a gingivitidy

 • 28.2.
 • proLékaře.cz

Ačkoliv je kontrola zubního plaku pomocí správně používaného manuálního kartáčku efektivní, existuje v tomto směru stále významný prostor pro zlepšení. S tímto cílem byl vyvinut sonický kartáček, který v domácím prostředí umožňuje optimalizovat každodenní mechanickou kontrolu zubního plaku, a tím pomáhá předcházet zánětům v oblasti gingivy a parodontu. V tomto kontextu prezentujeme výsledky jedné z klinických studií na zdravých dobrovolnících s mírnou až středně těžkou gingivitidou, kde bylo cílem porovnat efektivitu sonického a manuálního zubního kartáčku z hlediska výskytu zubního plaku a gingivitidy.

proLékaře.cz Článek

Kolik kroků denně vede skutečně ke snížení úmrtnosti?

 • 27.2.
 • proLékaře.cz

Počet kroků, jež denně ujdeme, může být jednoduchým měřítkem fyzické aktivity. Známé doporučení 10 tisíc kroků za den však nebylo založeno na objektivních důkazech – jde spíš o vedlejší produkt dávné marketingové kampaně na krokoměry. Kolik kroků denně tedy skutečně vede k zásadnímu zlepšení zdraví a snížení rizik? Na to se pokusili najít odpověď autoři recentní metaanalýzy, kteří mimo jiné hodnotili souvislost mezi denním počtem kroků a mortalitou ze všech příčin, ale též jak se tato asociace mění v závislosti na věku a pohlaví.

proLékaře.cz Článek Podcast

Poslechněte si nový podcast: Medicína – poslání, nebo povolání?

 • 26.1.
 • proLékaře.cz

V návaznosti na náš nejposlouchanější podcast o burn-out syndromu jsme připravili volné pokračování. Tentokrát se zaměřujeme na to, jak vzniká nerovnováha mezi profesním a soukromým životem lékařů, jak přispívá k rozvoji syndromu vyhoření, a také jak mohou deziluze během kariéry posloužit nikoliv coby brzda, ale naopak jako příležitost pro osobní růst. O své zkušenosti se s námi rozdělili klinická onkoložka Petra Tesařová a psycholog Dalibor Špok.

Akce

Stomatochirurgický seminář ČSCHS

 • 25.1.
 • ČSCHS

Česká stomatochirurgická společnost zve všechny zájemce na Stomatochirurgický seminář, který se bude konat ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2023, v Comfort Hotelu Prague City East, na adrese Bečvářova 14, Praha 10.

Podrobnější informace a online přihláška

EFP Podcast

EFP Newsletter January 2023

 • 25.1.
 • EFP

Perio Master Clinic 2023 on 'perio-ortho synergy' is focus on latest Perio Talks podcast • Perio Master Clinic 2023 will focus on missing teeth and facial growth... • Discount conference packages for International Perio Master Clinic 2023 in Mexico are available again • Preparations for EuroPerio11 in 2025 are now under way • Build your own social-media campaigns • Swiss perio society invites applications for prize for young researchers and clinicians

proLékaře.cz Článek

Statická vs. dynamická navigace při zavádění zubních implantátů

 • 23.1.
 • proLékaře.cz

Každý dentální implantát je nutno umístit tak, aby byl ve správné pozici vůči kosti i budoucí protetické práci. Při jeho zavádění je zásadní vyhnout se důležitým anatomickým strukturám, stejně důležitá je i vzdálenost od okolních zubů či implantátů. Zavádění implantátů tzv. freehand metodou ovšem přináší velké riziko chyby. Dosáhnout co nejlepší pozice, a zároveň zvýšit komfort pacienta a zkrátit operaci i rekonvalescenci, lze tedy prostřednictvím dvou metod navigace − statické nebo dynamické. Ve stručném souhrnu obě modality porovnáme a podíváme se na jejich hlavní výhody.

ČPS Akce

Jarní Parodontologické dny

 • 20.1.
 • ČPS

Parodontologické dny u Lipenské přehrady
19. - 20. května 2023
Hotel Element