Aktuality

Přehled aktualit

Aktuální informace z parodontologie a dalších stomatologických oborů z domova i zahraničí

proLékaře.cz Článek

Probiotika u periimplantátových onemocnění a gingivitidy diabetiků

 • 6.12.
 • proLékaře.cz

Probiotika jsou již standardně považována za jeden z prostředků vhodně doplňujících léčbu onemocnění parodontu. Výzkum různých možností jejich využití ovšem stále pokračuje a zaměřuje se i na specifické situace. Například kolegové z Barcelony ve své prospektivní randomizované studii takto hodnotili účinnost L. reuteri Prodentis jakožto adjuvans k nechirurgické mechanické terapii u periimplantátových onemocnění. Na několika univerzitních pracovištích v Itálii a ve Španělsku také proběhl výzkum, zda konkrétní kombinace probiotik (L. reuteri DSM 17938 a L. reuteri ATCC PTA 5289) přinese užitek diabetickým pacientům s gingivitidou. Stručně shrnujeme hlavní poznatky z obou prací.

EFP

EFP Newsletter November 2022

 • 24.11.
 • EFP

Perio Workshop 2022 prepares guideline on therapy of peri-implant diseases • Gum Health Day 2023 will promote healthy gums as a lifestyle • Clinical case presentations give opportunity to new speakers at Perio Master Clinic 2023 • EFP offers ‘campaign builder’ social-media tool for events in 2023 • L-PRF ‘not shown to enhance alveolar-ridge preservation’ • Latest Perio Talks podcast explores sports performance and periodontal health • EFP president invites submissions for gum-health innovation award

ČPS Akce

Jarní Parodontologické dny

 • 21.11.
 • ČPS

Parodontologické dny u Lipenské přehrady
19. - 20. května 2023
Hotel Element

Anonce

On-line přihlášky budou spuštěny po novém roce a členové o možnosti přihlášení budou informováni e-mailem.
ČPS Oznámení

Volby do výboru a revizní komise

 • 21.11.
 • ČPS

V rámci konání jarních parodontologických dnů se uskuteční i volby do výboru a revizní komise na další období.

Zájemci o zapsání na kandidátní listinu můžou posílat svůj souhlas s kandidaturou již teď na e-mail: hromadkova@dent.cz

Akce

EAPD 2023

 • 21.11.
 • ČSDS

EAPD Interim Seminar and Guidelines Workshop
5. - 6. května 2023
Praha
www.eapdseminar2023.eu

Pořádá Česká společnost pro dětskou stomatologii společně s EAPD.

Hlavní téma:
Periodontal diseases in children and adolescents

proLékaře.cz Článek

Jak se černá smrt podepsala na evoluci naší imunity?

 • 16.11.
 • proLékaře.cz

Infekční onemocnění patří mezi nejsilnější selekční tlaky určující směr lidské evoluce. Pandemie dýmějového moru ve 14. století je událostí s největší mortalitou, jaká kdy byla zaznamenána. Jak tato středověká katastrofa, která zahubila téměř polovinu evropské populace, ovlivnila současnou podobu naší imunity? A čím je vykoupena naše odolnost vůči moru, respektive ke kterým chronickým obtížím jsme na oplátku náchylnější? I na tyto otázky hledal odpovědi nejnovější fascinující genetický výzkum.

EFP

EFP Newsletter October 2022

 • 19.10.
 • EFP

New infographics explain the four steps of EFP clinical practice guideline • EFP invites applications for digital innovations award • Perio Master Clinic 2023: book before November 2 to enjoy 'early bird' discount • Scientific programme is now finalised for International Perio Master Clinic 2023 • Next Perio Talks podcasts address clinical practice guidelines and sports performance

EFP Článek Dokument Komentář

Doporučený postup pro léčbu parodontitis IV.stupně

 • 14.10.
 • EFP

Vážení kolegové, vážené kolegyně, předkládáme odkaz na web EFP. Jedná se o doporučený postup pro léčení Parodontitis IV. stupně: https://www.efp.org/

Opět se jedná o text kolektivu s hlavním autorem profesorem Mario Alonzo Sanzem z Madridu, Španělsko...

ČPS Akce

Připravujeme jarní Parodontologické dny

 • 11.10.
 • ČPS

Parodontologické dny u Lipenské přehrady
19. - 20. května 2023
Hotel Element

Program

ČPS Akce

Parodontologické dny u Brněnské přehrady

 • 10.10.
 • ČPS

Text MUDr. Kanii
Fotografie

EFP

EFP Newsletter September 2022

 • 15.9.
 • EFP

Postgraduate symposium brought together 19 universities to share research and clinical cases • Perio Master Clinic 2023 offers multidisciplinary approach to periodontal and orthodontic treatment • Perio Talks podcasts can now be accessed directly from the EFP website • WHO Foundation's Ukraine campaign, backed by EFP, raises over €8.3m for urgent healthcare

proLékaře.cz Článek

Modifikované mRNA vakcíny připraveny na vlnu varianty omikron

 • 14.7.
 • proLékaře.cz

Na konci června oznámili oba výrobci mRNA vakcín proti viru SARS-CoV-2 slibné výsledky pilotních testů modifikovaných účinných látek. Podle dat z klinických hodnocení fáze II/III jsou nově upravené vakcíny schopné vyvolat imunitní odpověď vedoucí k produkci neutralizačních protilátek proti variantě omikron, respektive jejím aktuálně převládajícím subtypům.

EFP

EFP Newsletter July 2022

 • 11.7.
 • EFP

The success of EuroPerio10 and all the latest news from the European Federation of Periodontology

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní

 • 1.7.
 • proLékaře.cz

Snímatelné zubní náhrady mohou nahradit jakékoliv defekty v zubním oblouku, chybějící chrup jako celek, můžeme s jejich pomocí doplnit i chybějící měkké i tvrdé tkáně v ústní dutině. Nově odevzdané náhrady splňují požadavky z funkčního i estetického hlediska. Postupně při plné funkci dochází ke změnám jak na zubních náhradách, tak i na okolních tkáních, a proto i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci i stabilitu a mohou škodit okolním tkáním — mechanicky (otlaky, dekubity, dráždění parodontu), funkčně (závadná okluze i artikulace, porušený průběh okluzní roviny, snížená výška skusu, poruchy ve žvýkacích svalech i čelistních kloubech, narušená výslovnost), biologicky (záněty, alergie, zvýšená akumulace plaku s rizikem zubního kazu, gingivitis i parodontitis, foetor ex ore). Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu.

proLékaře.cz Článek

Virové zoonózy jsou velkým varováním do budoucna

 • 10.6.
 • proLékaře.cz

Výskyt opičích neštovic v době, kdy ještě doznívá pandemie COVID-19, vyvolává obavy i otázky související s novými a znovu se objevujícími infekčními nemocemi. Zvyšující se incidence těchto emerging infectious diseases se v blízké budoucnosti může stát významným problémem...

EFP

EFP Newsletter June 2022

 • 8.6.
 • EFP

EuroPerio10 News, Gum Health Day 2022 GUM success, and more.

ČPS Akce

Parodontologické dny na Sečské přehradě

 • 3.6.
 • ČPS

Text MUDr. Kanii
Přednáška PharmDr. Matuškové
Fotografie

EFP

EFP Newsletter May 2022

 • 11.5.
 • EFP

All the latest news on EuroPerio10, Gum Health Day 2022, and more.

EFP

EFP Newsletter April 2022

 • 7.4.
 • EFP

All the latest EuroPerio10 and EFP news

EFP

30 years promoting periodontal health for a better life

 • 4.4.
 • EFP

EFP publishes special magazine to celebrate 30 years of promoting periodontal health

EFP

EFP Newsletter March 2022

 • 16.3.
 • EFP

Discounts for EuroPerio10 registrations extended... • Clinical practice guideline on stage IV periodontitis... • Plans for Gum Health Day 2022...

EFP

EFP Newsletter February 2022

 • 14.2.
 • EFP

Deadline for early EuroPerio10 booking is March 2 • Personalised medicine is focus of EuroPerio Series sesson on February 14 • International Perio Master Clinic 2022 postponed until next year • ... • EFP Virtual: calendar of forthcoming events

proLékaře.cz Článek

Stomatochirurgický výkon u mladistvého pacienta s těžkou formou hemofilie A

 • 7.2.
 • proLékaře.cz

V dnešní kazuistice, kterou si pro Vás připravil MUDr. Bohumír Blažek z Kliniky dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, prezentujeme případ 17letého chlapce s těžkou formou hemofilie A. Několik měsíců před výkonem, jenž je předmětem našeho sdělení, byl převeden z profylaktického podávání faktoru VIII na profylaxi emicizumabem. Následně byla plánována extrakce všech čtyř molárů z ortodontických důvodů. V interaktivně pojatém materiálu, kde se mohou do hlasování o výběru léčebné strategie zapojit i čtenáři, mimo jiné popisujeme přístup hematologa k výkonu a následný průběh hojení.

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Speciální situace orální hygieny a předpoklady jejího úspěchu

 • 28.1.
 • proLékaře.cz

Jistě se shodneme, že orální hygiena a její správné provádění je základním předpokladem zdraví nejen ústního, ale v mnoha ohledech i celkového...

...Více informací o provádění ústní hygieny v různých specifických situacích naleznete ve velmi přehledně a jasně zpracované přednášce MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA, nazvané Speciální situace orální hygieny. Absolvování souvisejícího on-line kurzu je hodnoceno 2 kredity ČSK.

Důležité ČPS Oznámení

Výzva

 • 24.1.
 • ČPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jak víte pracuje vedení ČPS na novém webu. Pomalu se blížíme do finále…

Potřebujeme však od vás pomoc. Chceme dávat na web články, videa, texty od vás pro veřejnost.

Jistě máte ze svojí praxe zajímavé zkušenosti, které byste mohli nějak zobecnit formou užitečné rady pro veřejnost, v ústní hygieně, v práci s dětmi (proč ne), v zajímavém postřehu. Zde máte platformu ke zveřejnění…

Pokud máte sdělení o vyšší odborné úrovni, lze ho umístit do odborných informací.

Nemusíte se obávat, nikdo od vás „diplomové“ práce nechce. Web je o nás, pro nás, abychom se v něm „poznávali“, pro práci s veřejností přístupným způsobem. Je pravda, že zřejmě výbor ČPS určí nějakého redaktora, který článek, text, projde, aby byl v souladu s naším oborem, atd. To je však zcela běžné.

Texty můžete zasílat již nyní mně: l_zaruba@volny.cz + vaše adresa pracoviště, jméno, titul.

Příjemné by bylo i vaše foto, to zatím není určeno.

Vážení kolegové, milé kolegyně,
Pěkné dny a ať se nám všem daří,
MUDr. Ladislav Záruba, dne 23.01.2022

proLékaře.cz Článek

Jsme na cestě ke zlatému grálu v boji s koronavirem?

 • 21.1.
 • proLékaře.cz

Jedním ze „zlatých grálů“, jež by mohly vést k řešení nejen aktuální pandemie, ale i případných budoucích, je takzvaná pankoronavirová vakcína − tedy látka účinná proti všem mutacím, respektive variantám viru. Stane se takovým grálem očkovací látka založená na nanočásticích ferritinu, kterou vyvíjí armáda Spojených států?

EFP

EFP Newsletter January 2022

 • 11.1.
 • EFP

Record number of sponsors for EuroPerio10