Aktuality

Archiv aktualit 2022

Archiv aktuálních informací za rok 2022

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Praktický průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu

 • 19.12.
 • proLékaře.cz

Ve spolupráci s MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., MBA, jsme připravili on-line kurz, který je hodnocen 2 kredity ČSK a zaměřuje se na význam a využití pomocných chemických prostředků v rámci ústní hygieny u zdravého parodontu i u pacientů s diagnózou gingivitidy a parodontitidy. Vedle podrobného přehledu možností jednotlivých antiseptik popisuje etiologické i rizikové faktory parodontopatií a dále se věnuje mimo jiné vztahu parodontu a imunosuprese, autoagrese, hyposialie, cukrů v ústní dutině nebo ortodontických vad a různých druhů hendikepů, ale také účinné motivaci a srozumitelné komunikaci s pacientem.

ČPS Akce

Jarní Parodontologické dny

 • 21.11.
 • ČPS

Parodontologické dny u Lipenské přehrady
19. - 20. května 2023
Hotel Element

Anonce

On-line přihlášky budou spuštěny po novém roce a členové o možnosti přihlášení budou informováni e-mailem.
ČPS Oznámení

Volby do výboru a revizní komise

 • 21.11.
 • ČPS

V rámci konání jarních parodontologických dnů se uskuteční i volby do výboru a revizní komise na další období.

Zájemci o zapsání na kandidátní listinu můžou posílat svůj souhlas s kandidaturou již teď na e-mail: hromadkova@dent.cz

Akce

EAPD 2023

 • 21.11.
 • ČSDS

EAPD Interim Seminar and Guidelines Workshop
5. - 6. května 2023
Praha
www.eapdseminar2023.eu

Pořádá Česká společnost pro dětskou stomatologii společně s EAPD.

Hlavní téma:
Periodontal diseases in children and adolescents

EFP Článek Dokument Komentář

Doporučený postup pro léčbu parodontitis IV.stupně

 • 14.10.
 • EFP

Vážení kolegové, vážené kolegyně, předkládáme odkaz na web EFP. Jedná se o doporučený postup pro léčení Parodontitis IV. stupně: https://www.efp.org/

Opět se jedná o text kolektivu s hlavním autorem profesorem Mario Alonzo Sanzem z Madridu, Španělsko...

ČPS Akce

Připravujeme jarní Parodontologické dny

 • 11.10.
 • ČPS

Parodontologické dny u Lipenské přehrady
19. - 20. května 2023
Hotel Element

Program

ČPS Akce

Parodontologické dny u Brněnské přehrady

 • 10.10.
 • ČPS

Text MUDr. Kanii
Fotografie

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní

 • 1.7.
 • proLékaře.cz

Snímatelné zubní náhrady mohou nahradit jakékoliv defekty v zubním oblouku, chybějící chrup jako celek, můžeme s jejich pomocí doplnit i chybějící měkké i tvrdé tkáně v ústní dutině. Nově odevzdané náhrady splňují požadavky z funkčního i estetického hlediska. Postupně při plné funkci dochází ke změnám jak na zubních náhradách, tak i na okolních tkáních, a proto i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci i stabilitu a mohou škodit okolním tkáním — mechanicky (otlaky, dekubity, dráždění parodontu), funkčně (závadná okluze i artikulace, porušený průběh okluzní roviny, snížená výška skusu, poruchy ve žvýkacích svalech i čelistních kloubech, narušená výslovnost), biologicky (záněty, alergie, zvýšená akumulace plaku s rizikem zubního kazu, gingivitis i parodontitis, foetor ex ore). Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu.

ČPS Akce

Parodontologické dny na Sečské přehradě

 • 3.6.
 • ČPS

Text MUDr. Kanii
Přednáška PharmDr. Matuškové
Fotografie

proLékaře.cz Článek Video Online kurz

Speciální situace orální hygieny a předpoklady jejího úspěchu

 • 28.1.
 • proLékaře.cz

Jistě se shodneme, že orální hygiena a její správné provádění je základním předpokladem zdraví nejen ústního, ale v mnoha ohledech i celkového...

...Více informací o provádění ústní hygieny v různých specifických situacích naleznete ve velmi přehledně a jasně zpracované přednášce MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA, nazvané Speciální situace orální hygieny. Absolvování souvisejícího on-line kurzu je hodnoceno 2 kredity ČSK.

Důležité ČPS Oznámení

Výzva

 • 24.1.
 • ČPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jak víte pracuje vedení ČPS na novém webu. Pomalu se blížíme do finále…

Potřebujeme však od vás pomoc. Chceme dávat na web články, videa, texty od vás pro veřejnost.

Jistě máte ze svojí praxe zajímavé zkušenosti, které byste mohli nějak zobecnit formou užitečné rady pro veřejnost, v ústní hygieně, v práci s dětmi (proč ne), v zajímavém postřehu. Zde máte platformu ke zveřejnění…

Pokud máte sdělení o vyšší odborné úrovni, lze ho umístit do odborných informací.

Nemusíte se obávat, nikdo od vás „diplomové“ práce nechce. Web je o nás, pro nás, abychom se v něm „poznávali“, pro práci s veřejností přístupným způsobem. Je pravda, že zřejmě výbor ČPS určí nějakého redaktora, který článek, text, projde, aby byl v souladu s naším oborem, atd. To je však zcela běžné.

Texty můžete zasílat již nyní mně: l_zaruba@volny.cz + vaše adresa pracoviště, jméno, titul.

Příjemné by bylo i vaše foto, to zatím není určeno.

Vážení kolegové, milé kolegyně,
Pěkné dny a ať se nám všem daří,
MUDr. Ladislav Záruba, dne 23.01.2022