Aktuality

Archiv aktualit 2019

Archiv aktuálních informací za rok 2019

ČPS Důležité

Parodontologická hrazená péče, její koncepce, možnosti

  • 13.12.
  • ČPS

Vážení kolegové, milé kolegyně,

Jak víte, pokoušeli se naši zástupci (Dr. Úlehlová, Dr. Korábek) jednat v minulosti s vedením ČSK o úpravě kódů Paro péče s cílem vylepšit podmínky hrazené péče pro nás i pacienty. To se tehdy nepodařilo.

Nu ale posunuli jsme se v čase o něco dále…

ČPS Dokumenty

Dotazníky ke stažení

  • 2.12.
  • ČPS

Dnes vám předkládáme k možnému použití tři dotazníky.

ČPS Oznámení

Volby do výboru a revizní komise na volební období 2019 – 2023

  • 5.4.
  • ČPS

Vážená paní doktorko, pane doktore,

v rámci konání semináře Parodontologické dny na Lipně se uskuteční i volby do výboru a revizní komise na volební období 2019 - 2023.

Volby se uskuteční v pátek 24. 5. 2019 v místě konání semináře.

Všichni současní členové výboru i revizní komise souhlasí se svou kandidaturou na další volební období.

Výbor ČPS:MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
MUDr. Michal Kania
MUDr. Ladislav Korábek, CSc. MBA
doc. Mudr. Martin Starosta, CSc.
MUDr. Jarmila Úlehlová
Revizní komise:MUDr. Olga Suchá
MUDr. Jiří Ševčík
MUDr. Ladislav Záruba

Členové společnosti, kteří by chtěli být připsáni jako kandidáti do výboru nebo revizní komise, musí poslat písemný souhlas se svou kandidaturou nejlépe do 15. 5. 2019 na e-mail: hromadkova@dent.cz

Můžete poslat i návrhy na vhodné kandidáty, ale dotyčný musí se svou kandidaturou souhlasit.

Připomínám, že volební právo mají pouze členové, kteří budou mít řádně zaplacený členský příspěvek na tento rok.

ČPS Článek

Nová klasifikace onemocnění parodontu a periimplantárních tkání

  • 14.1.
  • ČPS

https://www.efp.org/publications/videowall/

Vážení kolegové, milé kolegyně,
Nic netrvá věčně a do hry vstupuje nová klasifikace onemocnění parodontu a tkání okolo implantátů.
Na přiloženém odkazu vidíte Perio videa na webu EFP. Prakticky okamžitě vidíte okénko „ New classification of periodontal and peri-implant diseases as announced at Europerio 9….jak bylo oznámeno na Europeriu 9 v Amsterodamu.
Video představuje vyjádření vedoucích evropských lékařů parodontologů ale i komentáře běžných lékařů.
Je potřeba dodat, že k tématu měl sdělení doc. Martin Starosta 05.10.2018 na setkání parodontologů a zubních lékařů v Dolní Moravě, viz článek Dr. Kanii.
Na webu EFP najdete ještě další články a vyjádření k tématu, k jeho významu, atd.
Rovněž ostatní Perio videa mohou být zajímavá. Samozřejmě je to v angličtině ale už jsme schopni se s tím nějak vypořádat.

Přeji hezké zimní dny a ať se nám všem v novém roce 2019 daří,
Ladislav Záruba, 13.01.2019