Vážení kolegové, milé kolegyně,

Jak víte, pokoušeli se naši zástupci (Dr. Úlehlová, Dr. Korábek) jednat v minulosti s vedením ČSK o úpravě kódů Paro péče s cílem vylepšit podmínky hrazené péče pro nás i pacienty. To se tehdy nepodařilo.

Nu ale posunuli jsme se v čase o něco dále… V Mikulově v říjnu 2019 na našem setkání navrhl předseda Dr. Korábek nový postup (strategii, chcete-li), založení pracovní skupiny která bude mít více členů a bude moci lépe formulovat naše poznatky a představy.

Vznikla tedy pracovní skupina (PS) pro tyto záležitosti. Členové jsou (bez titulů): Augustin, Suchá, Úlehlová, Záruba.

Všichni jmenovaní mají své zkušenosti, a jak vidíte tři jsou přímo z „terénu“.

Dále… vedení ČSK je informováno, očekává nějakou naši aktivitu… a počítá s ní. Máme se zabývat tzv. vylepšováním kódů? Nebo spíše uvažovat o koncepci hrazené Paro péče a představit něco, co bude zajímavé pro vedení ČSK, zdravotní pojišťovny i pro ministerstvo zdravotnictví (MZ)? A samozřejmě… co bude hájit i naše oprávněné zájmy i když víme, že v oblasti hrazené péče nikdy nezbohatneme. Ovšem tato péče (říkejme třeba základní) by měla mít nějakou svou kvalitu pro dost početnou populaci našich pacientů. Kolik jich je? Řádově v milionech.

Hrubý přehled říká, že… v ČSK je asi 580 lékařů s Osvědčením pro Paro péči. V České parodontologické společnosti máme organizovaných 220 -230 lékařů.

Naše společnost je považována za velmi dobrou svou činností a trvalou úrovní. Naprosto bezpochyby představuje odborně i jakéhosi garanta parodontologické péče ve stomatologii. V jednání se tedy máme o co opřít a je to především vaší zásluhou vážení kolegové.

Krátký pohled do čísel VZP… z výdajů VZP na stomatologii v roce 2018, z výdajů na Parodontologii, se říká, že asi každá 40. koruna jde na Paro péči, jinými slovy ze sta korun je to 2,5 Kč = tedy 2,5% výdajů ve stomatologii VZP šlo na Paro péči. Hodně? Málo? To číslo by klidně mohlo být větší…

Osobně si myslím, že podmínky nyní, jsou pro hrazenou péči příznivější, do stomatologie jde více peněz. Vedení zdravotních pojišťoven i vedení MZ argumenty ČSK akceptují alespoň do určité míry. Posuny nastaly, jednoznačně.

Samozřejmě, jistě si uvědomujete, že těch peněz za Paro péči je víc, pacienti si také hradí nadstandardní Paro péči sami = přímá platba.

Zde v tomto textu probíráme pouze péči hrazenou ZP = ovšem pro mnoho našich spoluobčanů je to hodně důležité… a pro politiky (!).

Kdyby se nám podařilo vypracovat medicínsky fundovanou koncepci o kterou by se mohlo vedení ČSK při jednání se ZP a MZ opřít, pak by to bylo nadějné. Prvá schůzka s vedením ČSK by se měla uskutečnit v lednu… musíme být pilní protože prvé dohodovací řízení se ZP začíná již v dubnu 2020, pro rok 2021. Oponent „u stolu“ by měl dostat prvý signál.

Na rok 2020 je příslušná vyhláška vydaná, máte ji a znáte ji…. pro hrazenou Paro péči tam nic podstatného pozitivního není.

Je to tedy dlouhodobá iniciativa s více neznámými… ale co dělat.

Vážení, vaše náměty jsou vítané. Podněty zasílejte členům pracovní skupiny nebo sekretářce ČPS.

Budete pravidelně informováni zde na webu nebo nějakou další cestou v případě zajímavých okolností.

Za pracovní skupinu vám přeji klidné adventní dny, krásné Vánoce, ať se nám všem daří v dalším roce 2020.

Ladislav Záruba,   12.12.2019