Parodontologické dny

Aktuální parodontologické dny

Parodontologické dny - hlavní odborná akce ČPS, pořádaná 2x do roka

Maximus Resort, Brno

PODZIM 2022

Parodontologické dny u Brněnské přehrady

Začátek v pátek i v sobotu od 9.00 hod.

Pátek 16. 9. 2022

 • Prof. Mariano Sanz Alonso (Španělsko)
  Regenerace parodontu - intervenční postupy, terapie parodontitis a peripimlantitis
 • I. Marek
  Parodontologický pacient v ortodontické ordinaci. Neočekávané komplikace fixního retaineru a vznik recesů

Sobota 17. 9. 2022

 • Dr. Grzegorz Romaszkiewicz (Polsko)
  Management měkkých tkání a minimalizace poruch v regenerativní a implantologické chirurgii
 • J. Úlehlová
  VISTA - technika krytí gingiválních recessů