Archiv Parodontologických dnů

Archiv

Parodontologické dny - hlavní odborná akce ČPS, pořádaná 2x do roka

Parodontologické dny
v Ostravě

23. – 24. října 2020

Zrušeno

Parodontologické dny
v Darovanském dvoře

15. - 16. května 2020

Zrušeno