Vážení kolegové, milé kolegyně,

Dnes vám předkládáme k možnému použití tři dotazníky.

  1. Modifikovaný EFP dotazník
  2. Poskytnutí speciální parodontologické péče
  3. Zdravotní dotazníček

Prvý, tzv. EFP modifikovaný dotazník, je vlastně dotazník který byste našli na našem webu v archivu.

Upravili jsme ho, aktualizovali = proto modifikovaný. Je to typicky „úřední“ dotazník, který se snaží zachytit situaci pacienta dosti podrobně.

Druhý je dotazník pro zasílajícího lékaře kvůli poskytnutí speciální parodontologické péče.

Dotazník tedy vyplňuje registrující zubní lékař pro kolegu specialistu v Parodontologii. Takových kolegů kteří žádají pomoc pro své pacienty je dost, ovšem míra jejich sdělení potřebných informací je různá, někdy velmi malá.

Asi nestačí napsat… prosím o parodontologické vyšetření, případně terapii. Vhodné je také sdělit, co předcházelo, jaký byl průběh, atd.

Prostě parodontologická péče je přece jenom náročnější na hodnocení stavu v delším čase, atd., atd. Kromě toho, další lékař s určitými informacemi od kolegy se pak může lépe orientovat v možnostech medicínského postupu. Nemusíme vám zdůrazňovat, že sdělení pacienta se mohou mnoho lišit od sdělení kolegy lékaře. Nezřídka jsou sdělení pacienta nejasná, matoucí, někdy těžko porozumět. Žádný div, je to laik, popisuje průběh svými slovy.

Jinými slovy…jde o spolupráci mezi lékaři ve prospěch pacienta a naší společné práce.

Třetí dotazník je „minimalistický“, proto jsme ho nazvali Zdravotní dotazníček.

Je skutečně stručný (oproti prvému) ovšem snaží se zachytit to nejpodstatnější.

Obecně řečeno: Dotazníky vám mají pomoci k získání přehledu o pacientovi a ušetřit váš čas. Pacient v klidu vyplní, obvykle v čekárně, má možnost si odpovědi promyslet, nespěchá se na něj.

Lékař si zase v klidu dotazníky prochází a jde pak po informaci „cíleným“ způsobem.

Další nezanedbatelnou věcí je, že jistě dotazníky zlepšují úroveň vaší dokumentace.

Dotazníky mají svoje silné i slabší stránky, to je jasné. Je věc konkrétního lékaře a jeho odpovědnosti zdali a jak je použije. Dotazníky jsou ke stažení.

Samozřejmě možná najdete nějaká vylepšení a dotazníky si upravíte dle svého. Ze strany autorů nejsou námitky.

Přejeme úspěch ve vaší práci,
Vladislav Pintera, Ladislav Záruba, dne 28.11.2019