Vážení kolegové, milé kolegyně,

Z EFP přichází důležitá aktivita. Celé prohlášení EFP máte v příloze v angličtině.

Záležitost není složitá, idea EFP je jasně srozumitelná.

Zde máte v překladu hlavní myšlenky prohlášení:

…..Parodontologie je umění a věda, jak zachovat dobrý stav tkání podporujících zuby a implantáty.

To není významné jen vůči orálnímu zdraví ale týká se to také celkového zdravotního stavu (zdraví) a pohody člověka. A navíc, bylo vědecky dokázáno že, neléčené parodontální choroby zvyšují riziko život ohrožujících stavů u kardiovaskulárních chorob, ovlivňují průběh diabetu, mají účast na neurodegenerativních stavech, např. demence, zvyšují riziko prematurních porodů, atp.

Parodontální onemocnění je nejběžnějším zánětlivým onemocněním u člověka a očekává se že, výskyt těchto onemocnění v EU poroste ještě více.

K terapii těchto chorob a k poskytnutí specializované péče je Parodontologie ustanovena jako oddělená dentální specializace. Avšak na rozdíl od ortodontistů a ústních chirurgů Parodontologie není na seznamu EU dentálních specializací které mají prospěch z automatického uznání specializace…….

Ve výsledku se potom kolegové specialisté v Parodontologii netěší plné mobilitě (myslí se...nabídnout svou práci v zemích EU), nehledě na specializaci uznávanou ve více než 2/5 EU členských států - Článek 35, Direktiva 2013/55/EU.v

Dodání Parodontologie na seznam dentálních specializací, regulovaný vylepšenou Profesní kvalifikační direktivou značně omezí byrokratické bariery v současnosti bránící profesní mobilitě kvalifikovaných odborníků v Parodontologii po celé EU.

Mnoho lékařů školících se v Parodontologii a cestujících do dalšího EU státu aby získali postgraduální výcvik v Parodontologii posléze musí procházet, po návratu do domovské země, zdlouhavými byrokratickými procesy aby byl uznán jejich diplom.

Redukce těchto barier velice pomůže mnoha pacientům kteří budou profitovat ze zlepšeného přístupu ke specializované péči…..

EFP tedy vyzývá Evropskou Komisi EU aby upravila Oddíl V, bod 5.3.3. Direktivy 2013/55/EU a včlenila Parodontologii na seznam dentálních specializací, které jsou automaticky uznávané jako profesní kvalifikace v EU.

Tato aktivita EFP znamená další pozitivní krok pro obor, pro naše pacienty i pro nás.

Předseda společnosti doc. Dřízhal jistě bude na našem setkání v Dolní Moravě uvedené záležitosti probírat.

Hezké dny, Ladislav Záruba, Česká Lípa

Materiál: