Vážení kolegové, milé kolegyně,

zde je zajímavá prezentace doc. MUDr. Martina Walda, Ph.D., "Vliv lokálně aplikovaných proteolytických enzymů na onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu", jak ji uvedl dne 07.11.2014 na našem dvoudenním jednání v Českých Budějovicích.

Děkujeme panu docentovi Waldovi za svolení k uveřejnění na našem webu.

Za výbor ČPS, Ladislav Záruba