Vážení kolegové, milé kolegyně,
Dnes vám předkládáme z parodontologické problematiky dva texty.

Prvý text je bakalářská práce dentální hygienistky Jitky Čičmancové-Hrkalové z Kladna. V rámci objektivity je přiložen také další text, hodnocení této práce MUDr. Adelem El – Lababidim, Ph.D. Práce paní bakalářky je podle našeho názoru velmi pěkná, obsáhlá (96 stran), zahrnující porovnání práce s parodontálními sondami I.,II., III. generace.

Vždyť kdo z nás má tlakově kalibrovanou sondu (tzv. TPS sondu) a kdo má elektronickou sondu Pa-On? Kdo má s takovým vybavením zkušenost? Mnoho nás nebude.

Přitom sondáž parodontálního sulku, hloubka sulku, exsudace, jsou nálezy klíčového významu.

Asi jste si všimli druhého příjmení paní bakalářky i místa jejího působení. Ano, paní bakalářka je dcera známého zubního lékaře a implantologa Dr. Jiřího Hrkala z Kladna.

Paní Čičmancová-Hrkalová se zveřejněním práce souhlasí a my tak můžeme předložit zubním lékařů parodontologům ale i ostatním kolegům cennou práci.

Děkujeme paní bakalářce a přejeme jí mnoho úspěchů v její další práci.

Přejeme krásné a klidné adventní dny.
Vladislav Pintera, Brno, Ladislav Záruba, Česká Lípa    05.12.2019