Ve dnech 12.-17.března 2013 jsem se zúčastnil zasedání General Assembly v Jeruzalemě. Cestu jsem vykonal letecky. Odlet 11. března ve 23.54 přílet do Izraele 4.30 12.3.. Získat letenku bylo obtížné, protože se rušily některé lety a toto byl náhradní. Let 12.března, který byl zamluven,se rušil a toto bylo jediné spojení. Odletěl jsem 17. března a přiletěl ve 12.00.Náklady na cestu hradí Česká parodontologická společnost.

Ubytován jsem byl jako všichni účastníci v hotelu David ve středu města. Organizačně bylo vše zajištěno perfektně, včetně přísných kontrol na letištích.

Zasedání se zúčastnilo 27 členských zemí , z toho řádných členů 23 a 3 země čekatelské. Jako hosté byli přítomni Ukrajina a Bulharsko. Jednalo se v hlavním sále, ale také v menších sálech, když delegáti byli rozděleni do skupin k projednání : specializace parodontologické, komunikace s medii, získávání mladých aktivních členů, skupina projednávající přípravu EUROPERIO v Londýně.

Probírala se řada bodů:

 1. Jako noví členové se hlásí Ukrajina, Bulharsko, jejichž delegáti představili své organizace, ale také Indie, delegát nebyl zastoupen. Bylo rozhodnuto, že Indie může být pouze pozorovatelem.
 2. Velká pozornost byla věnována financím. Bylo konstatováno, že bez konání EUROPERIO, by organizace EFP nemohla pracovat. Výsledky z vídeňského zasedání byly výborné. Výsledkem toho je, že naše organizace dostane kolem 200000Kč, což je příjemné konstatování.
 3. Ukazuje se, že náklady na jednání General Assembly stále stoupají. Poplatek se bude zvyšovat pro účastníka na 500 Euro. Poplatek za společnost na 700 Euro za rok.
 4. Předplatné pro JCP je 31 Euro na hlavu (za člena).
 5. Celkově mělo EUROPERIO obrat 5,19mil. Euro, náklady 3,5mil. Euro. Pro rozdělení na členské organizace je suma 923 tisíc Euro, dělení proběhne dle počtu účastníků z jednotlivých zemí.
 6. Dlouhá diskuze byla o získávání mladých členů pro práce v jednotlivých sekcích EFP, je jich nedostatek. Chybí v sekci výzkumné, epidemiologické, edukační , mladých a dalších. Je možno nabízet tyto jedince, kteří mají komunikační schopnosti v angličtině,jsou znalí i práce s počítačem.
 7. Probíhají sběry dat z jednotlivých škol ohledně výuky parodontologie. Stížnosti byly , že odpovědělo málo respondentů (vybraných).
 8. Narůstají počty periimplantitid. Problém s léčbou. Z tohoto důvodu se pořádá první:
  1st EFP master clinic, Téma Plastic and reconstructed Surgery v léčbě periimplantitid. February 7-8, 2014,Paris. Nutno se hlásit již v polovině září, bude jen 500 míst a jen pro členy EFP. Poplatek 550 Euro.
 9. Projekt Mediano – EFP Channel
  Přístup k tomuto kanálu bude login a password, které sdělí sekretářka EFP Monica Guinea, Možno možno shlédnout odborné filmy a získat další informace.
 10. Zaslat seznam parodontologů na EFP duben2013 - požadavek EFP, které by chtělo s těmito údaji seznámit možné zájemce o léčbu při změně pobytu.

Probíhala řada diskuzí o výuce, problémech s nezkušenými (spíše odvážnými) implantology, jak měnit výuku obecně, jaká je perspektiva parodontologie. Problémy mají ve všech zemích. Specializace se více a snáze prosazují v malých zemích, ve velkých zemích jako je Německo nebo Francie se to nedaří.

Hradec Králové 8.4.2013

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.