Quo vadis parodontologie byl název akce, kterou pro omezený počet účastníků (28) uspořádala MUDr Jarmila Úlehlová v Písku dne 20.4.2013, v hotelu Biograf (mimochodem s velmi dobrými službami a velmi, velmi dobrou kuchyní). Program byl zaměřen na některé otázky, které v současné době jsou často diskutovány a které není tak snadno zodpovědět, jak by se na první pohled zdálo. Spoluautorem akce byl doc. MUDr Ivo Dřízhal. Koordinátorem této celodenní akce trvající až do 18,00 byl MUDr Jaroslav Černušák, který velmi úspěšně program moderoval a řídil.

Program vyplnily přednášky, které byly koncipovány k předem avizovaným okruhům

  • kde nás v současnosti v parodontologii bota tlačí
  • může si rozumět parodontolog s implantologem
  • umíme regenerovat ztracené tkáně
  • dentální hygienistky a jejich uplatnění ve stomatologii.

Přednášející Doc.MUDr Ivo Dřízhal, MUDr Jarmila Úlehlová, MUDr Michal Žitňanský, MUDr Martin Novotný, MUDr Jan Streblov, MUDr Viktor Šticha, ve svých přednáškách, kde ponechávali i v jejich průběhu prostor pro konkretní dotazy či připomínky, velmi dobře předvedli, že navozená temata jsou jim dobře známa a svým vystoupením přesvědčivě odpověděli byť ne zcela jednoznačně, že lze najít společná řešení, že lze uvažovat a jednat pod společným zorným úhlem v zájmu pacienta a dobrých výsledků léčby. Zdá se, že 100% účast až do konce akce (pauza na oběd a 2 krátké coffee breaky) dokazují, že zvolená temata a dobrý spád celého jednání přinesl zájem a podnítil diskusi, která leckdy na jiných akcích tak chybí. Takto povzbuzen, realizační tým uvažuje o periodicitě takových akcí s tím, že by touto formou byly ventilovány odborné problematiky, pro které leckdy není na větších setkáních prostor ani místo pro tolik potřebné diskuse.

Vyzýváme odbornou veřejnost, aby na stránkách www.perio.cz neváhala zveřejnit své nápady, náměty, svá hodnocení proběhlých akcí, příp. posílala vlastní kasuistiky, příspěvky do diskuse, podněty.