Německá společnost pro Parodontologii (DG PARO) nás zve na své podzimní jednání ve dnech 18. – 20. 09.2014Münsteru.

Bližší podmínky jsou uvedeny v dopise předsedy společnosti prof. Eickholze. Případné zájemce prosím dát zprávu panu předsedovi doc. Dřízhalovi, paní tajemnici Hromádkové, nebo na můj mail: l_zaruba@volny.cz.

Případný zájemce by měl počítat s tím, že bude požádán o krátkou zprávu z jednání DG PARO na některém z dalších seminářů ČPS.

Hezké dny, Ladislav Záruba 08.06.2014

Dopis prezidenta DGParo