Jestli opravdu něco nemám ráda, tak je to loučení. Je o to horší, když odejde Váš učitel a k tomu kamarád.

Odešel totiž Dr. med. dent. Jiří Pollak, muž mnoha profesí i zájmů. Jirka byl výborný stomatolog, učitel, blogger, fotograf, cestovatel, sportovec, chatař, znalec automobilových veteránů, rozuměl umění a mluvil několika jazyky. Každý z Vás, kdo jste ho znali, jste museli obdivovat jeho temperament, zájem o dění kolem sebe, přesnost, píli, cílevědomost a pracovitost.

Foto Foto
Slavnostní zasedání sněmu ČSK 1997, ocenění osobností české stomatologie Jirka při praktické výuce lékařů

Narodil se v Praze, 22. 7. 1949. Maturoval v Praze a Paříži v roce 1967. Soukromou stomatologickou praxi provozoval v Zurichu. Prahu i Českou republiku nikdy nepřestal mít rád a nikdy neopustil češtinu.

Hned po revoluci v r. 1989 byl ochoten pomoci ČSK i mnoha lékařům radou i osobní pomocí. Přednášel, vzdělával, pomáhal. Dělali jsme spolu jedno z prvních odborných stomatologických setkání v r. 1996 na Lipně a další praktické kurzy v ordinaci. Inicioval projekt Zdravý úsměv, bylo v něm zapojeno v roce 2000 více než 4500 dětí. Svým nadšením nás inspiroval chodit mezi děti do školek, učit je správnému čištění zubů.

Měl rád Řecko, tam rád odpočíval ve svém domečku. Jeho milovaným koníčkem byly automobiloví veteráni.

Miloval své dvě dcery stejně jako manželku Anitu, která ho doprovázela celým jeho životem.

Setkání s ním bylo potěšením a inspirací.

Čest jeho památce.

S úctou za Výbor České parodontologické společnosti
MUDr. Jarmila Úlehlová, člen výboru ČPS