Vážení kolegové, milé kolegyně,

Německá parodontologická společnost nám zasílá zprávu a vlastně i pozvání pro možné zájemce.

DGfürParo grantuje dva mezinárodní projekty.

Prvé téma je: Prevence, diagnoza, terapie postižení tkání okolo implantátu, = prostě jednodušeji - problematiku periimplantitid.

Druhé téma: Použití implantátů u pacienta s parodontitidou – volně přeloženo.

Bližší informace (a požadavky) jsou v textu pana předsedy Německé parodontologické společnosti prof. Eickholze a pak v rozkliknutých odkazech.

Témata nám nejsou neznámá, probírali jsme je na našich pravidelných setkáních ČPS.

Hezké dny, za výbor ČPS …… Ladislav Záruba, Česká Lípa

From: Gerlinde Riembauer [mailto:riembauer@dgparo.de]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 11:46 AM
Subject: Prizes of the German Society of Piodontology 2014


Dear Presidents and Delegates,

I hope you had a successful start 2014 and doing well.

According to the previous year, the German Society of Periodontology grants two internationally awarded Prizes.
We would like to ask if you could announce these within your members.

Innovation Award 2014:
http://www.dgparo.de/content07/w_periimplantitis-fonds.html

and

Prize on Implant Therapy in the Periodontally compromised Dentition 2014:
http://www.dgparo.de/content07/w_implantatpreis.html

Thank you very much für your support and looking forward seeing you in Brussels

Sincerely yours
Prof. Dr. Peter Eickholz
President of the German Society of Periodontology (DGParo)

Herzliche Grüße
Gerlinde Riembauer