Ve dnech 20.-23.března 2014 jsem se zúčastnil zasedání EFP General Assembly v Bruselu. Cestu jsem vykonal letecky. Jednání proběhla v Royal Windsor hotelu v Bruselu. Místo jednání bylo umístěno velice vhodně ve středu města, blízko stanice vlaků i metra. Využil jsem z letiště možnost cestovat vlakem, což byla nejlevnější možnost a velmi rychlá.

Jednání se zúčastnili zástupci 28 zemí, členů European Federation of Periodontology. Na pořadu zasedání bylo projednání řady bodů. Za důležité považuji následující:

 1. Zvolený člen výkonného výboru EFP pracuje ve funkci 5 let. Zvolen může být jen ten, kdo má kvalifikaci parodontologa. Náplní práce je kontakt s jednotlivými národními společnostmi, dále reprezentovat EFP ve styku s ostatními odbornými společnostmi, dále příprava programů zasedání, zpracování a navrhování směrů dalšího směřování EFP.
 2. Uznání specializace v parodontologii. V současnosti více než 2/5 členů EFP je v zemích, kde tato specializace je akreditována. To dává možnost předložit žádost Evropskému parlamentu, aby tato specializace byla rozšířena na další země, kde tato akreditace doposud není uznávána, kam patříme i my. Diskuze ukázala, že největší překážkou jsou stomatologické komory, které brání uznání akreditace pro parodontologii. Tento odpor lze překonat tím, že bude podán návrh na opětné rozšíření počtu specializací tam, kde byly zrušeny, či vůbec dříve nebyly. Tato žádost bude předložena Evropskému parlamentu a Evropské komisi k projednání a schválení. Proto je potřeba v každé zemi lobovat u nově zvolených poslanců do EP, aby znali situaci a posoudili ji v náš prospěch, tedy hlasovali pro tuto změnu. Ale je také třeba lobovat i v našem parlamentu a senátu pro totéž, protože doporučení EP musí akceptovat i náš parlament a senát.
  Oficiální kontaktní osobou pro EK a EP je za EFP prof. N. Wilson z Anglie. Bude nás ještě informovat o svých krocích.
 3. Finanční situace. Díky výnosu z Europerio je bilance pozitivní. Je možno financovat řadu aktivit. K datu 21.3.2014 bylo např. možno investovat do aktivit o akreditaci parodontologie 140 000 Euros.
 4. Postgraduální vzdělávání. Organizace se mění od státu ke státu. Směřování není jen na parodontology, ale také hojně na praktické zubní lékaře. Zde je neznalost největší, což jsem osobně také podpořil, je to i řešení klíčového problému. Málo, téměř vůbec se nehovořilo o hygienistkách.
  Probíhají workshopy o parodontologii, letos bude v listopadu 8.-11. ve Španělsku. Tématem bude budoucnost léčby parodontitidy.
 5. Europerio 8 a 9. Europerio 8 má rámcový program připraven. Je možno zasílat do 28. listopadu 2014 abstrakta, registrace v únoru 2015. Europerio 9 má četné problémy. Největším problémem je skutečnost, že Mundial, jako hlavní organizátor, vyžaduje rozsáhlé výstavní plochy pro sponzory, které v mnoha městech nesplňují podmínky velikostí plochy. Mundial některá města prověřoval a vybral jich v Evropě jen 8. Když jsem prověřoval možnosti Prahy, byla stanovena podmínka, že Mundial prověří hlavně výstavní plochy, které jsou nezbytnou podmínkou udělení souhlasu ke kandidatuře.
  Pro rok 2018 byl vybrán Amsterodam (asi červen 3-6, 2018), jeden z uznaných kandidátů. Navíc se ukazuje, že plánování musí být nejméně o 5 roků dříve, než se podá žádost. Debata byla dlouhá a bouřlivá.
 6. Nové žádosti o přijetí za člena. Nově podalo Rusko žádost o přijetí za člena EFP. Žádost splňovala podmínky podání. Při hlasování o přijetí se postavila proti reprezentantka Litvy s otázkou, zda je možno s přijetím souhlasit po událostech na Krymu. Jak představenstvo zasedání, tak i auditorium námitku odmítlo s tím, že EFP není politická organizace a žádost byla přijata.
 7. JCP. Stoupl počet odběratelů, časopis patří mezi nejdostupnější na světě.
 8. Různé.
 9. Proběhla diskuze účastníků po skupinách. Probírala se možnost spolupráce mezi jednotlivými společnostmi, ale ukázalo se, že to není připraveno. Nebyly jasné podmínky spolupráce, rovněž legislativa nebyla připravena. Nápad dobrý, ale pravidla zcela chyběla.
 10. Další diskuze se zaměřila na problém, co nejvíce trápí parodontologii. Bylo mnoho teoretických a trochu zvláštních úvah. Osobně jsem navrhl, aby se tlačilo na praktické zubní lékaře, že se musí zapojit do léčby nemocného parodontu hlavně v realizaci iniciální fáze, s čímž mnozí souhlasili.
 11. Další bod byl, že General Assembly potřebuje daleko více diskuzí s vedením společnosti EFP, aby se vědělo, kam napřít hlavní síly, proto dojde k reorganizaci a bude přidáno jedno půldne na kontaktní diskuze reprezentantů s vedením, kde by se mělo ujasnit, jak dále postupovat.
 12. Data dalších setkání General Assembly, 2015 Athény, Březen 27.-28., General Assembly 2016, Duben 8.- 9., Německo.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.
Předseda České parodontologické společnosti

Hradec Králové 24. 3. 2014