Vážení čtenáři našeho webu,

Předkládáme vám volně přístupný materiál zaslaný EFP do národních společností.

Jde o silné téma recentního období – vztah mezi parodontitidou a celkovými onemocněními.

V listopadu 2012 v La Granja ve Španělsku proběhlo setkání expertů EFP a AAP (Americká parodontologická asociace) s cílem vytvořit jakýsi základ pro validní (evidence based) přehledy a kosensuální zprávy, které by vytvořily propojení mezi parodontitidou a celkovými onemocněními. Šlo i to vytvořit určitá doporučení pro praktické lékaře, politiky, veřejnost, na bazi současného stavu znalostí a identifikovat další oblasti výzkumu.

Pracovní skupiny a jejich témata vidíte před sebou (viz plakát pod textem).

Kliknutím na hlavní nápis „Periodontitis and Systemic Disease“ se dostanete přímo k Supplementu tohoto setkání (workshopu). Před vámi je více článků, které se věnují uvedeným tématům.

To samé dosáhnete přes „Read the Supplement“.

Poslední odkaz je „perioworkshop.efp.org.“ Kliknutím zde se dostanete k dalším informacím o workshopu, výstupech, manifestu EFP, foto, atd.

Materiály jsou v angličtině, s tím nic neuděláme – ovšem stále roste počet kolegů, kteří aktivně či pasivně již angličtinu zvládají.

Závěry z toho všeho nechávám na vašem mínění. Podobných informací či kampaní bude z EFP přicházet více.

Celkově je možno prohlásit, že prohlášení EFP jen podtrhují význam naší práce v orální hygieně a léčení parodontitidy.

Aktivita EFP je tedy pro nás profesně užitečná a výhodná.

Hezké dny,

Ladislav Záruba, Česká Lípa, dne 03.06.2013

 

Journal of Clinical Periodontology

Journal of Clinical Periodontology

 

Periodontitis and Systemic Diseases
Free Access to the Proceedings of the
EFP – AAP Workshop in Periodontology

 

 

Journal of Clinical Periodontology

Editor: M. Tonetti, Italy

Associate Editors
T. Berglundh, Sweden
I. Chapple, UK
S. Jepsen, Germany
P. Papapanou, USA
M. Quirynen, Belgium
M. Sanz, Spain
F. Schwarz, Germany
P. Sharpe, UK

Impact Factor: 2.996
ISI Journal Citation Reports©
Ranking: 2011: 5/81 (Dentistry Oral Surgery & Medicine)

 

This landmark event with experts from Europe and the US took place in La Granja, Spain in November 2012. The meeting’s aim was to create a background of evidence-based reviews and consensus reports that established the associations between periodontitis and systemic diseases, in particular cardiovascular diseases and diabetes.

The focus was to translate the state of the science (biological mechanisms, epidemiological data and results of intervention trials) into specific recommendations for practitioners, policy makers and the public and identify specific areas that require further research.

This supplement features papers from 4 working groups and consensus reports on the same topics

Working Group 1:

Cardiovascular Disease and Periodontitis

Working Group 2:

Diabetes and Periodontitis

Working Group 3:

Adverse Pregnancy Outcomes (APOs) and Periodontitis

Working Group 4:

Other Diseases (Rheumatoid Arthritis, Pulmonary Diseases, Cancer) and Periodontitis

 

 

Read the Supplement

 

 

More information about the workshop, its outcomes,
resulting policies and EFP Manifesto are available at:
perioworkshop.efp.org

 

Wiley-Blackwell

 


You are receiving this notice because you have an account on the EFP website (www.efp.org). To unsubscribe visit www.efp.org/members/ and login with the login name I.Drizhal. Click on 'Change contact details' and alter your email preferences.


AMERICAS  
(Corporate Headquarters)
John Wiley & Sons
111 River Street
Hoboken, NJ 07030-5774
USA

Phone: 877-762-2974

EUROPE

The Atrium
Southern Gate, Chichester
West Sussex PO19 8SQ
England

Phone: +44 (0) 1243 843294

ASIA

John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd
1 Fusionopolis Walk #07-01
Solaris South Tower
Singapore 138628

Phone: +65 6302-9838

 

CANADA

John Wiley & Sons, Inc.
5353 Dundas Street West, Suite 400
Toronto, Ontario M9B 6H8
Canada

Phone: 416.236.4433

AUSTRALIA

John Wiley & Sons Pte Ltd
155 Cremorne Street
Richmond, Victoria 3121
Australia

Phone: +61 07 3354 8444

John Wiley & Sons
John Wiley & Sons, Inc., Publishers - www.wiley.com
customer@wiley.com


HSJ-13-52287