Česká parodontologická společnost
www.perio.cz

Vítejte na našem webu

Vážené kolegyně a kolegové, milé dentální hygienistky,
příznivci a ctitelé parodontologie.

Vítejte na webových stránkách České parodontologické společnosti, které si kladou za cíl především umožnit a usnadnit potřebnou vzájemnou výměnu informací.
Rádi bychom aby jste zde nalezli údaje nejenom o akcích, které již proběhly ale především o programu akcí, které chystáme v rámci naší společnosti. Za užitečné samozřejmě považujeme i aktuální zprávy z EFP (European Federation of Periodontology).
Potřebujeme a přivítáme vaše podněty pro koncepční i programovou činnost našeho výboru.
Rádi na těchto stránkách uveřejníme i vaše odborné podněty a názory, kasuistiky, nebo i odborné texty, tak aby se s nimi mohli seznámit i ostatní členové ČPS a další návštěvníci našich stránek a aby při jejich eventuální reakcí vznikla užitečná diskuse a zpětná vazba.
Návštěvníky našich stránek by určitě zajímaly i krátké přehledy z naší nebo zahraniční odborné literatury a postřehy z odborných akcí v České republice nebo v zahraničí.

Na komunikaci s vámi se za Výbor České parodontologické společnosti těší

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA - předseda

Podzimní parodontologické dny 2020

Ilustrační foto

23. – 24. 10. 2020
Imperial Hotel Ostrava

seminář zrušen

Vaše náměty a připomínky

Vážení kolegové,
pište své náměty, připomínky, poznámky k činnosti České parodontologické společnosti na tuto mailovou adresu: perio@perio.cz
Vaše návrhy budou přeposlány členům výboru a ti budou v určité době odpovídat. Snažíme se tak zavést pružnější komunikaci mezi námi a využít vašich nápadů.
Za výbor ČPS     Michal Kania

Důležité sdělení

Žádáme ty členy ČPS, kteří dosud neoznámili svoje emailové adresy, aby tak co nejdříve učinili.
Seznam lékařů, kteří dosud nedodali emaily

Aktuality

Mám zájem o zasílání aktuálních informací ČPS elektronickou cestou a uvádím svůj email:

Dokumenty

Naše adresa

Slavojova 22
128 00 Praha

Tel.: +420 234 709 623
Fax: +420 234 709 619
Email: hromadkova@dent.cz

Česká stomatologická komora