Česká parodontologická společnost
www.perio.cz

Parodontologické dny v Ostravě

22. – 23. 10. 2021
Imperial Hotel Ostrava

Odborný program

Začátek v pátek i v sobotu od 9.00 hod.

Pátek 22. 10. 2021

J. Streblov: Para-impla kazuistiky

P. Poleník: Antibakteriální účinek vína

J. Černušák: Etika nejen v zubním lékařství a parodontologii

I. Dřízhal: Orto-para kazuistika

P. Barták: Okamžité implantace

J. Klimeš: Dysthymie, jak léčit lidi se špatnou náladou

Sobota 23. 10. 2021

I. Koutná: Imunita a imunitní systém, poznatky pro běžnou ambulantní praxi

M. Murgašová: Bruxizmus - každodenný problém v zubnej ambulancii

P. Abelovský: Pokročilé techniky dostavby kostí pomocou kostných štepov a manažment mäkkých tkanív v rekonštrukčnej implantológii - postupy na prevenciu estetických chýb

M. Starosta: Autotransplantace zubu x dentální implantát