proLékaře.cz
Inzerce

Vážený pane doktore,

přichází léto a s ním řada typických vůní − a také možná nelibých pachů, jaké známe z některých přeplněných prostor. My se však tentokrát zaměřili na tělesné vůně z čistě medicínského hlediska. Do vzduchu se z našeho těla totiž uvolňují stovky chemikálií, jež o nás mohou leccos prozradit − nejen jaký je stav našeho zdraví, ale i kdo vlastně jsme... V dnešním vydání „jednohubek“ z výzkumu se navíc dozvíte, jaké pletky spolu měli pravěcí lidé, který hormon umí udělat z „neposedy“ vzorného manžela a otce (aspoň u křečků), proč rus domácí žije jenom s lidmi a jak lze také poznat, že se blíží vosa.

Bakterie jsou v lidském těle přítomné na všech sliznicích, ale bezkonkurenčně nejvíc je jich na stěnách střeva, kde tvoří součást mikrobioty. Správný poměr jednotlivých organismů a jejich složení ovlivňuje kvalitu života po všech stránkách včetně spánku, k jehož poruchám (například narkolepsii), může nevhodné složení mikrobioty vést. Jak tedy neprospat den? Někdy stačí změnit jídelníček. A co třeba dát si... matchu? Japonský zelený čaj rozemletý na jemný prášek získává na popularitě pro své povzbudivé účinky a antioxidační vlastnosti. Jedna z recentních studií se zaměřila na ověření jeho vlivu na svalovou sílu a adaptaci na zátěž.

Nedávno avizovaná další etapa elektronizace zdravotnictví bude pro svou rozsáhlost vyžadovat sjednocení a propojení databází zdravotnických informací. Proto jsme v dalším článku stručně shrnuli aktuální nabídku jednotlivých nástrojů eHealth a načrtli směr jejich dalšího vývoje... Systém klinického testování léčiva nebo očkovací látky je v Česku stejný jako v dalších vyspělých státech. A i když si ve srovnání s okolními zeměmi nestojíme špatně, zůstává v této oblasti značný prostor pro zlepšení. Do klinických studií se totiž v naší zemi zapojuje méně pacientů než dříve. Hledáme odpovědi na otázku, proč tomu tak je a co můžeme dělat lépe.

Přidáváme i kazuistiku dobře ilustrující aktuální možnosti péče o typického pacienta se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí levé komory (HFpEF) − starší ženu s arteriální hypertenzí, fibrilací síní, námahovou dušností a sníženou tolerancí zátěže. Podrobně popsaný případ reflektuje velmi dobrou klinickou odezvu na léčbu gliflozinem, jež efektivně zmírňuje příznaky srdečního selhání a redukuje riziko hospitalizace. A tým odborníků z Michiganu pro změnu nedávno publikoval závěry zajímavého výzkumu, v němž byl využit srdeční organoid ke studiu VSV indukované pregestačním diabetem matky.

Příjemnou předzvěst léta prosycenou zejména libými vůněmi a samozřejmě dobrými zprávami Vám za tým proLékaře.cz přeje
Klára Mikušová
Novinky z oboru
Vůně těla dokáže prozradit leccos – náš zdravotní stav, kondici či plodnost
Do vzduchu se z našeho těla uvolňují stovky chemikálií za vteřinu. Tyto těkavé látky o nás mohou leccos prozradit. Vypovídají totiž o tom, kdo jsme…
Číst celý článek   Vydáno: 4. 6. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Promiskuitní předkové a křečkové, švábi cestovatelé a naježené housenky – „jednohubky“ z výzkumu 2024/16
V dnešním vydání „jednohubek“ se dozvíte, jaké pletky spolu měli pravěcí lidé, co přiměje křečky dlouhoocasé postarat se o mláďata, proč rus domácí…
Číst celý článek   Vydáno: 6. 6. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Jak neprospat den? Někdy stačí změnit jídelníček
Bakterie jsou v lidském těle přítomné na všech sliznicích, ale bezkonkurenčně nejvíc je jich na stěnách střeva, kde tvoří součást mikrobioty.…
Číst celý článek   Vydáno: 6. 6. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Matcha zmírňuje únavu a podporuje adaptaci na trénink
Matcha neboli japonský zelený čaj rozemletý na jemný prášek nabývá na popularitě pro své povzbudivé účinky a antioxidační vlastnosti. Nedávno…
Číst celý článek   Vydáno: 3. 6. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Od eReceptu po EZKartu... aneb stručný průvodce aktuálním stavem eHealth v Česku
V souvislosti s avizovanou rozsáhlou elektronizací zdravotnictví, která bude vyžadovat sjednocení a propojení databází zdravotnických informací,…
Číst celý článek   Vydáno: 5. 6. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Do klinických studií se v Česku zapojuje méně pacientů než dříve. Co to vlastně znamená?
Systém klinického testování léčiva nebo očkovací látky je v Česku stejný jako v dalších vyspělých státech. A i když si ve srovnání s okolními zeměmi…
Číst celý článek   Vydáno: 3. 6. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Efekt empagliflozinu u pacientky s HFpEF – kazuistika
Následující kazuistika ilustruje vcelku typický fenotyp pacienta se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí levé komory (HFpEF). Popsaný…
Číst celý článek   Vydáno: 3. 5. 2024 | Zdroj: Srdeční selhání
Jak souvisejí vrozené srdeční vady dítěte s diabetem matky?
Možnost studovat etiologii vrozených srdečních vad (VSV) u lidí v klíčových stadiích vývoje embrya a plodu je z jasných etických důvodů velmi…
Číst celý článek   Vydáno: 31. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Inzerce

Elektronické vzdělávání

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Interaktivně laděný kurz věnovaný problematice eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou (EGPA) velmi komplexně pojímá definici, diagnostiku i…
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Vydáno: 5. 8. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning
 

Možnosti biologické léčby u CRSwNP

Kurz seznámí účastníky poutavou interaktivní formou s problematikou sinusitid se zvláštním zaměřením na chronické rinosinusitidy. Zahrnuty jsou zde…
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Vydáno: 9. 8. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning