proLékaře.cz
proLékaře 12.12.2022
Vážený pane doktore,
v poslední době se stále více hovoří o tom, že složení střevního mikrobiomu ovlivňuje patogenetické procesy vedoucí k hypertenzi, ale předpokládá se, že na regulaci krevního tlaku má vliv rovněž orální mikroflóra. Její role v této souvislosti nicméně zatím není dostatečně prozkoumaná. Tým vědců z Buffallské univerzity se proto ve své nedávno publikované práci věnoval právě korelacím složení ústního mikrobiomu, hodnot TK a incidence hypertenze u postmenopauzálních žen.

Předmětem biologických komplikací spojených s akumulací bakteriálního plaku v ústech samozřejmě může být i zubní implantát. Tyto obtíže obvykle přicházejí až po několika letech od implantace a vyšší riziko je u pacientů trpících parodontitidou. Právě na ně se zaměřila italská studie provedená na Univerzitě La Sapienza v Římě. Tyto poznatky by měly v praxi napomoci zlepšení prevence komplikací a úspěšnosti tohoto výkonu, respektive prodloužení přežití implantátu.

Pohodový advent a dobrý skus i tlak Vám i Vašim pacientům přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Ústní mikrobiom v kontextu hypertenze
Vydáno: 6. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Součástí mikrobiomu jsou zdraví prospěšné, ale také patogenní mikroby, které v závislosti na rovnováze posilují nebo naopak oslabují lidský…
Celý článek
Dlouhodobá úspěšnost ošetření zubními implantáty u pacientů s parodontitidou
Vydáno: 6. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Ošetření zubním implantátem je vysoce predikabilní a dlouhodobé řešení ztráty zubů. Řada studií stanovuje míru přežití implantátů po 5−10 letech…
Celý článek
Elektronické vzdělávání
White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Vydáno: 29. 9. 2020 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Garanti: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Kurz se zabývá problematikou hygieny zubních náhrad. Se stárnutím populace, i přes zkvalitnění zubní péče, přibývá počet klientů se zubními náhradami. Výzkum nám ukazuje, že pacienti využívají různé způsoby čištění zubních náhrad. Velká část zubních náhrad není dostatečně a efektivně čištěna. V něktených případech dochází při hygieně i k jejich poškození. Z těchto důvodů je znalost problematiky hygieny zubních náhrad velice důležitá pro celý dentální tým, zvláště pro praktické zubní lékaře.

Zobrazit e-learning
Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Vydáno: 17. 12. 2020 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Garanti: doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.

Stárnutí populace je nezpochybnitelnou skutečností a je zřejmé, že stejně nepochybně tento trend přetrvá i v příštích dekádách. Již dnes se promítá v řadě společenských sfér, velmi markantně pochopitelně v oblasti zdravotnictví a medicíny, neboť se pojí s nárůstem incidence i prevalence řady diagnóz. Mnohem méně se však hovoří o tom, že výrazně přibývá také osob s potřebou částečné nebo úplné zubní náhrady. Stav chrupu přitom významně ovlivňuje kvalitu života a má vztah k celkovému zdravotnímu stavu. Upozornění na alarmující statistiky a zdůraznění důležitosti funkčních zubních náhrad a kvalitních adhezivních prostředků se shrnutím doporučeného postupu jejich používání je smyslem edukačního kurzu „Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy.

Zobrazit e-learning
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597