proLékaře.cz
proLékaře 4.3.2021
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
protože je čím dál jasnější, že jediným východiskem ze současné situace je co nejrychlejší a nejefektivnější proočkování populace, laická i odborná veřejnost doslova „hltá“ výsledky přicházející ze zemí, které jsou v očkování přeci jen o pár kroků před námi. Není asi překvapením, že nejrobustnější data zatím poskytl „vakcinační premiant“ Izrael; povzbudivé zprávy z hlediska poklesu počtu případů onemocnění i snížení rizika hospitalizace a úmrtí však v nedávných dnech přišly také z Anglie a Skotska. Přehledně jsme pro Vás nejnovější data shrnuli, abychom v této nelehké době zkusili dodat záblesk naděje a optimismu.

A ještě jednou k vakcinaci: Očkovat, či neočkovat pacienty s roztroušenou sklerózou proti COVID-19? Toť otázka... Odpověď naznačujeme v textu založeném na recentních zkušenostech i doporučeních.

Na otázku, kolik lidí skutečně prodělalo infekci SARS-CoV-2, zase může dát odpověď testování protilátek (které u nás ovšem zatím masivněji neprobíhá). Umíme však správně interpretovat jeho výsledky? A jak moc se falešná negativita či falešná pozitivita PCR i protilátkového testování může podílet na zkreslení statistik možných reinfekcí? Více se dočtete ve druhém dílu našeho „protilátkového repetitoria“, jež se tentokrát zaměří především na problematiku séroprevalence a přinese i zajímavou konfrontaci s daty z USA.

Tento týden jsme zaznamenali také jedno smutné výročí − je to přesně rok od prvního zaznamenaného výskytu SARS-CoV-2 na našem území. A ačkoliv se aktuálně soustřeďujeme především na zvládnutí akutní situace, je třeba s těmito nově nabytými zkušenostmi a znalostmi strategicky pracovat i do budoucna. Jak nám tedy mohou pomoci zlepšit prevenci a predikci podobných situací a na co se „den poté“ bude třeba zaměřit především? K zamyšlení nabízíme širší kontext a epidemiologickou perspektivu.

Dostatek trpělivosti a pevné zdraví Vám i Vašim pacientům přeje

tým proLékaře.cz
Novinky z oboru
Účinnost očkování proti COVID-19 – výsledky čerstvě publikovaných studií z Izraele, Anglie a Skotska
Vydáno: 2. 3. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Pandemie COVID-19 bohužel opět začíná nabírat na síle, a to i kvůli šíření nových mutací v populaci. Stále větší pozornost a naděje se tak logicky...
Celý článek
Očkovat, či neočkovat pacienty s roztroušenou sklerózou proti COVID-19?
Vydáno: 1. 3. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Jaká jsou specifika onemocnění COVID-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou? Patří tito lidé mezi ohrožené skupiny? A jak se odborná veřejnost...
Celý článek
Protilátkové repetitorium – 2. díl: séroprevalence
Vydáno: 2. 3. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
V první dílu protilátkového repetitoria jsme čtenáře seznámili s aktuálními informacemi, kdy, čím a jak testovat protilátky proti koronaviru SARS-...
Celý článek
Očima epidemiologů: Rok s pandemií a co bychom si z něj měli odnést do budoucna?
Vydáno: 3. 3. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Uplynulý rok strávený s pandemií vyvolanou SARS-CoV-2 virem je také rokem, kdy se informace a poznatky do té doby diskutované v úzkých kruzích...
Celý článek
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597