proLékaře.cz
proLékaře 28.5.2021
Vážený pane doktore,

koronavirová pandemie v posledním roce obrátila pozornost odborné i laické veřejnosti k problematice infekčních onemocnění a jejich širším souvislostem. Jednou z těch méně známých a méně probádaných je spojitost mezi infekcemi a demencí. Na základě dat z veřejných registrů se přitom zdá, že existuje významné zvýšení rizika úmrtí u lidí s demencí, kteří prodělají jakoukoliv infekci, a mortalita v této populaci navíc zůstává vyšší i po 10 letech. Některé studie zároveň naznačují, že například vakcinace proti chřipce či pneumokokům se naopak může podílet na snížení rizika vzniku Alzheimerovy nemoci (AN). Prokáže se v budoucnu obdobný benefit i u očkování proti SARS-CoV-2?

A u problematiky neurodegenerativních onemocnění ještě zůstaneme. Parkinsonova nemoc (PN) je − stejně jako AN − obecně považována za chorobu spojenou se stářím. Přesto se můžeme setkat i s jejím časným počátkem (tzv. juvenilní PN, young onset či early onset). Jedná se sice o malý podíl pacientů, ale s potenciálně velkými problémy. Proč tedy myslet na PN a její specifika u mladších osob, jaké mohou být první příznaky a jaké léčebné možnosti máme? Stručné video se shrnutím základních informací si pro Vás připravila MUDr. Hana Brožová, Ph.D., z Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze.

I ve třetím příspěvku budeme rozkrývat hlubiny a tajemství mozku. Na základě původně náhodného objevu proběhla studie, jež pomohla v dosud nic netušící populaci odhalit zajímavý fenomén − ženy bez zjevných olfaktoriálních bulbů, u nichž byla zachována normální olfakce. Výsledky přitom naznačují, že se nejspíš nejedná o ojedinělý jev, zejména u žen levorukých. Přinášíme podrobnosti tohoto až detektivního neurovědeckého příběhu.

Pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin podstupující hemodialýzu často trpí chronickými bolestmi multifaktoriální etiologie. Analgetická terapie u nich potom bývá výzvou, protože aktivní metabolity některých analgetik (např. morfinu či kodeinu) se vylučují právě ledvinami, takže u těchto nemocných může docházet k jejich nežádoucí akumulaci. Kazuistiky ovšem ukazují bezpečnost a účinnost terapie transdermálně aplikovanými opioidy, jež mohou v těchto případech představovat vhodnou alternativu.

Pohodové jarní dny a zajímavé čtení přeje za tým proLékaře.cz
Petra Němečková
Inzerce
Novinky z oboru
Očkování proti infekčním chorobám jako možnost snížení rizika vzniku Alzheimerovy nemoci?
Vydáno: 24. 5. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
V průběhu virtuální mezinárodní konference AAIC 2020 (Alzheimer’s Association International Conference) zaznělo hned několik příspěvků ke spojitosti…
Celý článek
Zachovaná schopnost čichu u žen bez zřetelných olfaktoriálních bulbů
Vydáno: 24. 5. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
K náhodnému objevu souvislosti mezi schopností čichu, olfaktoriálními bulby a pohlavím došlo při pořizování snímků magnetické rezonance (MRI)…
Celý článek
Efektivita a bezpečnost transdermálního fentanylu u hemodialyzovaných pacientů – kazuistiky
Vydáno: 24. 5. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin podstupující hemodialýzu často trpí chronickými bolestmi multifaktoriální etiologie. Analgetická…
Celý článek
100 let s metamizolem: jaké je jeho současné postavení v léčbě bolesti
Vydáno: 19. 5. 2021 | Zdroj: Analgesie
Metamizol je oblíbené neopioidní analgetikum se spasmolytickým účinkem, využívané v klinické praxi od roku 1922. Jak se od té doby změnil pohled…
Celý článek
Videa
Young onset Parkinsonova nemoc - MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Vydáno: 20. 4. 2021 | Zdroj: Parkinsonova choroba – jak ji poznat a léčit?
Young onset Parkinsonova nemoc (Parkinsonova nemoc s časným počátkem)
Přehrát video
Inzerce
Videa
Video: Význam emolientní terapie v prevenci a léčbě nejenom kožních onemocnění
Vydáno: 22. 3. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
MUDr. Lucia Mansfeldová ve své přednášce hovoří o významu emolientní terapie, která pomáhá chránit epidermální bariéru.
Přehrát video
Elektronické vzdělávání
Betablokátory co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí
Vydáno: 24. 5. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Ph.D. Ivan Řiháček
Garanti: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Výukový kurz představuje potřebný materál pro běžnou klinickou praxi. Betalokátory jsou velmi rozmanitou skupinou léků, mají rozdílné farmakologické vlasnosti a jsou využívány v léčbě celé řady onemocnění. Kolem BB je stále mnoho otazníků, především v léčbě KV onemocnění. Na mnohé otázky najdete odpovědi v tomto dobře didakticky zpracovaném kurzu. 
Podrobně je popsána patofyziologie sympatiku a parasympatiku, afinita k receptofům, klinické intrakce, NÚ. Jsou zdůrazněny i chyby, které se v léčbě BB dělávají. 

Zobrazit e-learning
Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu
Vydáno: 24. 5. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: PharmDr. Josef Suchopár
Garanti: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Kurz seznamuje lékaře s lékovými a potravinovými metabolickými interakcemi levothyroxinu. Dále vlastnostmi levothyroxinu, jeho farmakodinamicnými lékovými interakcemi. Levothyroxin je vyjímečná molekula, je totiž prakticky nerozpustitelná ve vodě. Kurz shnuje také instrakce s nápoji a rostlinami. 

Zobrazit e-learning
Články z časopisu
Konspirační teorie jako přirozená součást pandemií
Vydáno: 17. 3. 2021 | Zdroj: Časopis lékařů českých
Účinnost opatření proti epidemii COVID-19 snižuje šíření konspiračních teorií, které u části veřejnosti zároveň vyvolávají odpor vůči vakcinaci…
Celý článek
Proměny času, proměny zdraví 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů medicínských specializací
Vydáno: 17. 3. 2021 | Zdroj: Časopis lékařů českých
Celý článek
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597