proLékaře.cz
partner zpravodaje
Kvalitní život i s hemofilií 6.2.2022
Vážený pane doktore,

v dnešní kazuistice, kterou si pro Vás připravil MUDr. Bohumír Blažek z Kliniky dětského lékařství LF OU a FN Ostrava, prezentujeme případ 17letého chlapce s těžkou formou hemofilie A. Několik měsíců před výkonem, jenž je předmětem našeho sdělení, byl převeden z profylaktického podávání faktoru VIII na profylaxi emicizumabem. Následně byla plánována extrakce všech čtyř molárů z ortodontických důvodů. V interaktivně pojatém materiálu, kde se mohou do hlasování o výběru léčebné strategie zapojit i čtenáři, mimo jiné popisujeme přístup hematologa k výkonu a následný průběh hojení.

Inspirativní poslech a čtení přeje za tým proLékaře.cz
Tatiana Michelíková

Články
KAZUISTIKA: Stomatochirurgický výkon u mladistvého pacienta s těžkou formou hemofilie A na profylaxi emicizumabem
Vydáno: 1. 2. 2022 | Zdroj: Kvalitní život i s hemofilií
Touto kazuistikou vás provede MUDr. Bohumír Blažek z Kliniky dětského lékařství LF OU a FN Ostrava. Pacientem je 17letý chlapec s těžkou formou…
Celý článek
Co říká analýza studie CHESS PAEDs o spojitosti fyzické aktivity s frekvencí krvácivých příhod u dětí s hemofilií A?
Vydáno: 27. 11. 2021 | Zdroj: Kvalitní život i s hemofilií
V současnosti existují jen omezená publikovaná data, která se věnují vztahu mezi fyzickou aktivitou a výskytem krvácivých příhod u dětí s hemofilií…
Celý článek
Genová terapie hemofile A: Jaká je exprese faktoru VIII při využití adeno-asociovaného virového vektoru SPK-8011?
Vydáno: 24. 11. 2021 | Zdroj: Kvalitní život i s hemofilií
Cílem genové terapie hemofilie A je bezpečným způsobem předat stabilní a trvalou expresi koagulačního faktoru VIII (FVIII), která predikovatelně…
Celý článek
Inzerce
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597