proLékaře.cz
proLékaře 23.1.2023
Vážený pane doktore,
každý dentální implantát je nutno umístit tak, aby byl ve správné pozici vůči kosti i budoucí protetické práci. Při jeho zavádění je zásadní vyhnout se důležitým anatomickým strukturám, stejně důležitá je i vzdálenost od okolních zubů či implantátů. Zavádění implantátů tzv. freehand metodou ovšem přináší velké riziko chyby. Dosáhnout co nejlepší pozice, a zároveň zvýšit komfort pacienta a zkrátit operaci i rekonvalescenci, lze tedy prostřednictvím dvou metod navigace − statické nebo dynamické. Ve stručném souhrnu obě modality porovnáme a podíváme se na jejich hlavní výhody.

V diferenciální diagnostice dětí s bílým povlakem jazyka, jenž není způsoben orální kandidózou, bychom měli pomýšlet i na onemocnění ledvin. Dobře to ilustruje kazuistika dospívajícího chlapce, který zprvu vyhledal péči pro „velký a bílý jazyk“ a následně u něj bylo diagnostikováno konečné stadium onemocnění ledvin a související uremická stomatitida.

Dobrý skus a pevné zdraví Vám i Vašim pacientům do nového roku přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Statická vs. dynamická navigace při zavádění zubních implantátů
Vydáno: 19. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Zavádění implantátů tzv. freehand metodou přináší velké riziko chyby. To neznamená jen ztíženou situaci při protetické rekonstrukci chrupu, ale…
Celý článek
Bílý povlak na jazyku jako projev pokročilého onemocnění ledvin u pediatrického pacienta – kazuistika
Vydáno: 19. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
V diferenciální diagnostice dětí s bílým povlakem jazyka, jenž není způsoben orální kandidózou, bychom měli pomýšlet i na onemocnění ledvin. Dobře…
Celý článek
Elektronické vzdělávání
Biologické přístupy k prevenci zubního kazu u dětí
Vydáno: 1. 4. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Jana Vašáková,, Ph.D.
Garanti: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Kurz „Biologické přístupy k prevenci zubního kazu u dětí“ přináší nové aspekty individuální preventivní intervence založené na pozitivním ovlivnění orálního mikrobiomu a nastavení nižšího rizika kariogenní noxy v důsledku využívání funkčních komponent potravy. Využití prebiotik a probiotik především u dětské populace totiž stále ještě patří k málo využívaným nástrojům efektivní prevence zubního kazu. Jak situaci změnit prozradí následující materiál. 

Zobrazit e-learning
Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní
Vydáno: 9. 5. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Garanti: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Snímatelné zubní náhrady mohou nahradit jakékoliv defekty v zubním oblouku, chybějící chrup jako celek, můžeme s jejich pomocí doplnit i chybějící měkké i tvrdé tkáně v ústní dutině. Nově odevzdané náhrady splňují požadavky z funkčního i estetického hlediska. Postupně při plné funkci dochází ke změnám jak na zubních náhradách, tak i na okolních tkáních, a proto i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci i stabilitu a mohou škodit okolním tkáním — mechanicky (otlaky, dekubity, dráždění parodontu), funkčně (závadná okluze i artikulace, porušený průběh okluzní roviny, snížená výška skusu, poruchy ve žvýkacích svalech i čelistních kloubech, narušená výslovnost), biologicky (záněty, alergie, zvýšená akumulace plaku s rizikem zubního kazu, gingivitis i parodontitis, foetor ex ore). Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu.

Zobrazit e-learning
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597