proLékaře.cz
partner zpravodaje
proLékaře 27.1.2022
Vážený pane doktore,
jistě se shodneme, že orální hygiena a její správné provádění je základním předpokladem zdraví nejen ústního, ale v mnoha ohledech i celkového. Její provádění je však třeba přizpůsobit různým životním situacím a podmínkám, jež se v průběhu života mění. Věk a s ním související okolnosti jsou jednou z těchto proměnných.

Provádění ústní hygieny by se mělo stát nedílnou součástí hygienických návyků od útlého věku, ruku v ruce s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte. Stejně tak důležité je vysvětlit mu její důležitost adekvátním a pro něj srozumitelným způsobem. To ovšem platí obecně pro všechny skupiny pacientů, kdy i „běžným“ dospělým je třeba podávat správné informace tak, aby je daný jedinec byl schopen a ochoten přijmout. Jen pokud si je vědom důležitosti ústní hygieny, důvodů proč ji provádět a možností, respektive prostředků, jež k tomu může využít, je zpravidla i motivován k zájmu o ni.

Více informací o provádění ústní hygieny v různých specifických situacích naleznete ve velmi přehledně a jasně zpracované přednášce MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA, nazvané Speciální situace orální hygieny. Absolvování souvisejícího on-line kurzu je hodnoceno 2 kredity ČSK.

Inspirativní poslech a především dobré vykročení do nového roku přeje Vám i Vašim pacientům za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Obecné předpoklady správného provádění orální hygieny a její specifika v dětském věku
Vydáno: 19. 1. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Orální hygiena a její správné provádění je základním předpokladem orálního zdraví a v mnoha ohledech i zdraví celkového. Její provádění je však…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Speciální situace orální hygieny
Vydáno: 15. 11. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz

Kurz přehledně seznamuje s problematikou speciální orální hygieny – od významu orálního mikrobiomu přes zdůraznění retenčních míst plaku až po praktická doporučení pro provádění hygieny dutiny ústní. Shrnuje nejdůležitější zásady domácí péče a základní body pro správnou techniku využití pomůcek ústní hygieny. Na schématech upozorňuje na nejčastější chyby při čištění i na to jak je napravit. Zabývá se rovněž hygienou zubních náhrad a stavů po chirurgických výkonech v dutině ústní. V této souvislosti nesmíme opomenout problém přetížení našich klientů informacemi a s tím související neschopnost orientovat se v dané problematice a odlišit podstatné informace. Právě ke zlepšení v této oblasti by měl napomoci i náš aktuální kurz.

Zobrazit e-learning
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597