proLékaře.cz
Sartany v léčbě hypertenze 14.6.2023
Vážený pane doktore,

přínos sartanů u vybraných indikací a skupin pacientů mimo jiné potvrzují rozsáhlé metaanalýzy, navíc tato léčiva vykazují v rámci antihypertenzní terapie velmi dobrou toleranci. Jaké postavení tedy v současnosti mají v klinické praxi, která konkrétní rizika dokáží účinně snižovat a ve kterých kombinacích se nejlépe osvědčují? I o tom hovoříme v prakticky laděném rozhovoru s profesorem Miroslavem Součkem ze II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

Vliv předepsané medikace po transkatétrové náhradě aortální chlopně (TAVR), včetně sartanů, naopak dosud nebyl přesně zhodnocen. Recentně publikovaná retrospektivní analýza dat z klinické praxe od pacientů, kteří absolvovali TAVR, si proto dala za cíl posoudit možný přínos užívání statinů a antihypertenziv u těchto pacientů.

Řada studií dokládá také nefroprotektivní a cerebroprotektivní efekt sartanů, příznivě mohou ovlivnit i diabetes mellitus, dyslipidémii či obezitu. Výhodou je i potenciální protizánětlivý účinek, díky němuž by mohly zpomalovat aterosklerotický proces. Vedle toho vykazují velmi dobrou adherenci pacientů k léčbě, což znamená lepší kontrolu krevního tlaku i celkovou prognózu. Nejen tato témata zazní v podcastu, jehož hostem je profesor Jiří Widimský ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Abychom u svých pacientů dokázali co nejjednodušeji a nejúčinněji snižovat co nejvíce rizik, přeje za tým proLékaře.cz
Aneta Václavíková

Články
Vztah mezi mortalitou a užíváním statinů nebo inhibitorů RAAS po náhradě aortální chlopně
Vydáno: 16. 3. 2023 | Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Vliv předepsané medikace po transkatétrové náhradě aortální chlopně (TAVR) dosud nebyl přesně zhodnocen. Recentně publikovaná retrospektivní analýza…
Celý článek
Současné postavení a přínos sartanů v klinické praxi
Vydáno: 6. 3. 2023 | Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Přínos sartanů u vybraných indikací a skupin pacientů mimo jiné potvrzují rozsáhlé metaanalýzy, navíc tato léčiva vykazují v rámci antihypertenzní…
Celý článek
Inzerce
Podcasty
Prof. Jiří Widimský: Sartany si i po čtvrtstoletí neochvějně drží svou pozici
Vydáno: 23. 3. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
AKTUÁLNĚ Z PRAXE − DÍL 31: Blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II neboli sartany patří mezi univerzální antihypertenziva, jež se podávají v…
Celý článek
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597