proLékaře.cz
Partner zpravodaje
proLékaře 1.7.2022
Vážený pane doktore,
snímatelné zubní náhrady − pokud jsou dobře indikované, pravidelně kontrolované a udržované ve funkčně, esteticky a hygienicky vyhovujícím stavu − mohou výrazně zlepšit kvalitu života pacienta s defekty chrupu a sloužit mu k plné spokojenosti. Bohužel však nastávají také situace, kdy snímatelná protetika svému nositeli přináší komplikace − i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci či stabilitu a mohou škodit okolním tkáním, a to mechanicky, funkčně i biologicky. Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu. Na možné komplikace je každopádně třeba myslet a včas je řešit. Více se této problematice věnuje doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., ve své přednášce v rámci on-line kurzu, jehož absolvování je ohodnoceno 2 kredity ČSK.

Pohodové prázdniny s ničím nerušeným úsměvem přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní
Vydáno: 30. 6. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Snímatelné zubní náhrady − pokud jsou dobře indikované, pravidelně kontrolované a udržované ve funkčně, esteticky a hygienicky vyhovujícím stavu −…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní
Vydáno: 9. 5. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Garanti: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Snímatelné zubní náhrady mohou nahradit jakékoliv defekty v zubním oblouku, chybějící chrup jako celek, můžeme s jejich pomocí doplnit i chybějící měkké i tvrdé tkáně v ústní dutině. Nově odevzdané náhrady splňují požadavky z funkčního i estetického hlediska. Postupně při plné funkci dochází ke změnám jak na zubních náhradách, tak i na okolních tkáních, a proto i dosud vyhovující náhrady ztrácejí funkčnost, retenci i stabilitu a mohou škodit okolním tkáním — mechanicky (otlaky, dekubity, dráždění parodontu), funkčně (závadná okluze i artikulace, porušený průběh okluzní roviny, snížená výška skusu, poruchy ve žvýkacích svalech i čelistních kloubech, narušená výslovnost), biologicky (záněty, alergie, zvýšená akumulace plaku s rizikem zubního kazu, gingivitis i parodontitis, foetor ex ore). Pacientům je proto nezbytné zdůraznit význam následných preventivních prohlídek a zvýšené domácí péče o ústní dutinu i zubní náhrady se zaměřením na orální hygienu.

Zobrazit e-learning
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597