proLékaře.cz
proLékaře 8.4.2021
Vážený pane doktore,
nejspíš i Vaši pacienti si povšimli, že v letošní koronavirové sezóně se jim vyhýbají „rýmičky“ a další běžné respirační infekty. Svou roli v tom dozajista hraje posílení hygienických návyků a zejména povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti v časech pandemie. Šíření respiračních infekcí je ostatně ovlivněno i vzájemnými interakcemi mezi viry. Lze však eliminaci často banálních infektů skutečně brát jako čistě pozitivní vedlejší efekt protipandemických opatření? Zajímavý pohled na věc přinesli v čerstvě publikované studii britští vědci, kteří mimo jiné zkoumali, do jaké míry může interakce rinovirů s epitelem dýchacích cest bránit replikaci koronaviru a jeho šíření v populaci.

Stále kupředu jde i výzkum a vývoj slibných látek využitelných v profylaxi či léčbě onemocnění COVID-19. Za jednu z velmi efektivních cest jsou již nějaký čas považovány neutralizační protilátky schopné vázat se na protein S koronaviru SARS-CoV-2. Mezinárodní studie s českou účastí, jež byla na konci března zveřejněna v časopisu Nature, prokázala účinnost nové bispecifické protilátky. Ta nabízí výhody stávajících protilátkových koktejlů, ovšem v jedné molekule, navíc s nadějnými výsledky i z hlediska mutací viru.

A z laboratoří zpět do naší každodenní reality: Koronavirová epidemie omezila přístup ke vzdělání jednomu a čtvrt milionu dětí v Česku již ve dvou školních rocích. Smyslem distanční výuky bylo zamezit šíření infekce populací, nicméně objevuje se řada odborných polemik poukazujících na to, že publikované práce sledující infekčnost dětí nepotvrzují efekt a očekávání spojená s těmito opatřeními. V aktuálním přehledovém sdělení proto shrnujeme poznatky jednak z první české epidemiologické studie provedené u dětí a mladé populace, a zároveň ze zahraničních prací, jež se této tématice věnují.

V naší průběžně aktualizované sekci webu proLékaře.cz samozřejmě naleznete i další recentní odborná sdělení týkající se problematiky COVID-19.

Přejeme Vám i Vašim pacientům pevné zdraví a snad i zvětšující se světlo na konci onoho příslovečného tunelu.

Váš tým proLékaře.cz
Novinky z oboru
Rýma jako obrana proti COVID-19 aneb oboustranně výhodná spolupráce s rinoviry?
Vydáno: 7. 4. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Šíření respiračních infekcí je ovlivněno vzájemnými interakcemi mezi viry. O vlivu virů způsobujících infekce horních cest dýchacích na replikaci...
Celý článek
Nová bispecifická protilátka pro neutralizaci SARS-CoV-2 včetně jeho mutací
Vydáno: 7. 4. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Neutralizační protilátky schopné vázat se na protein S koronaviru SARS-CoV-2 se jeví jako velmi slibná možnost léčby onemocnění COVID-19....
Celý článek
Jsou děti významnými šiřiteli koronavirové infekce, nebo se jedná o mýtus?
Vydáno: 8. 4. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Koronavirová epidemie omezila přístup ke vzdělání jednomu a čtvrt milionu dětí v Česku již ve dvou školních rocích. Smyslem zavedení distanční...
Celý článek
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597