proLékaře.cz
Partner
GIT, koliky a mikrobiom 5.12.2022
Vážený pane doktore,
probiotika jsou již standardně považována za jeden z prostředků vhodně doplňujících léčbu onemocnění parodontu. Výzkum různých možností jejich využití ovšem stále pokračuje a zaměřuje se i na specifické situace. Například kolegové z Barcelony ve své prospektivní randomizované studii takto hodnotili účinnost L. reuteri Prodentis jakožto adjuvans k nechirurgické mechanické terapii u periimplantátových onemocnění. Na několika univerzitních pracovištích v Itálii a ve Španělsku také proběhl výzkum, zda konkrétní kombinace probiotik (L. reuteri DSM 17938 a L. reuteri ATCC PTA 5289) přinese užitek diabetickým pacientům s gingivitidou. Stručně shrnujeme hlavní poznatky z obou prací.

Abychom u svých pacientů mysleli na všechny souvislosti ústního zdraví a využili k jeho podpoře maximum dostupných a účinných prostředků, přeje za tým proLékaře.cz
Tatiana Michelíková
Články
Jaký účinek Limosilactobacillus reuteri lze očekávat u mukozitidy a periimplantitidy?
Vydáno: 7. 11. 2022 | Zdroj: GIT, koliky a mikrobiom
Ve španělské klinické studii byl sledován účinek podávání probiotik jako doplňující léčby k nechirurgické, mechanické terapii periimplantitidy. Co…
Celý článek
Význam Limosilactobacillus reuteri při podávání u diabetiků s gingivitidou
Vydáno: 10. 11. 2022 | Zdroj: GIT, koliky a mikrobiom
Shrnujeme výsledky klinické studie vlivu probiotik obsahujících Limosilactobacillus reuteri na zlepšení gingivitidy u pacientů s diabetem. Bylo…
Celý článek
Inzerce
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597