proLékaře.cz
proLékaře 15.1.2024
Vážený pane doktore,

nové číslo CMP Journalu, jež se Vám právě dostává do rukou, se opět snaží ze všech sil podpořit naše společné tažení proti cévním mozkovým příhodám, které již řadu let vedeme v přednemocniční, nemocniční i následné péči.

Hned úvodní stručný a přehledný příspěvek na téma „FAST a belfast“ prezentuje nový nástroj pro přednemocniční diagnostiku CMP a její výuku, jenž zahrnuje celkem 10 „vedlejších příznaků“, neobsažených v základním skóre FAST. Ty mohou být velmi užitečné pro správné provedení triáže pacientů s iCMP. Sdělení, jež zaznělo na XVI. cerebrovaskulárním semináři, zase upozorňuje na problematiku managementu nemocných se srdečním selháním (HF), včetně těch se zachovanou ejekční frakcí levé komory. Tyto nemocné je třeba správně diagnostikovat a směrovat ke specialistům, aby účinná léčba HF nebyla zahájena pozdě. Velký podíl jich navíc najdeme i mezi pacienty iktových center, kteří prodělali iCMP.

Druhá – a závěrečná – část přehledu vzácných příčin ischemických CMP se věnuje 4 skupinám nemocí, jež ve svém obrazu mohou zahrnovat cerebrovaskulární postižení s příznaky iCMP: systémovým onemocněním s projevy na mozkovém cévním řečišti, nezánětlivým procesům postihujícím mozkové tepny, trombóze mozkových žil a splavů a vazospastickým příčinám mozkové ischémie. Profesor Daniel Šaňák stručně a srozumitelně přibližuje diagnostiku i léčebné postupy u těchto méně obvyklých patologických jednotek. Na téma vzácných příčin iCMP potom navazuje zajímavá komentovaná kazuistika: „Co je to CADASIL a kdy na něj myslet?“ Pokud jste se ještě sami na svém pracovišti s pacienty s tímto geneticky podmíněným syndromem nesetkali, máte tuto možnost nyní prostřednictvím případu kolegů z FN Motol.

Další díl seriálu věnovaného rehabilitaci a resocializaci pacientů po prodělané CMP se tentokrát zabývá konceptem tréninku kognitivních funkcí (KF) po získaném poškození mozku. Popisuje proces odborné diagnostiky snížení výkonu KF, sestavení kognitivního plánu a dále postup vlastní terapie KF. A aktuální vydání uzavírá ještě jedno téma z oblasti následné péče – minireview seznamující s moderními postupyroboticky asistované rehabilitace horní končetiny a chůze, dále s metodou vynuceného používání paretické končetiny za současné imobilizace končetiny neparetické pod dohledem ergoterapeuta (CIMT) a v neposlední řadě pak i s takzvanou zrcadlovou terapií.

Inspirativní a poučné chvíle s novým číslem CMP Journalu přeje za tým společnosti MeDitorial a portálu proLékaře.cz
Lucie Jiroutková

CMP journal - Číslo 2/2023 🡺
Články z časopisu
K rozeznání mrtvice připojte k FASTu i belfast
Vydáno: 29. 12. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
 
Co je CADASIL a kdy na něj myslet?
Vydáno: 29. 12. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
 
Koncept tréninku kognitivních funkcí u osob po získaném poškození mozku
Vydáno: 29. 12. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
Robotická rehabilitace, CIMT a mirror therapy v rehabilitaci pacientů po CMP
Vydáno: 29. 12. 2023 | Zdroj: CMP journal
Celý článek
© 2024 MeDitorial | ISSN 1803-6597