proLékaře.cz
proLékaře 19.12.2022
Vážený pane doktore,
pravidelně a dobře prováděná orální hygiena tvoří základ prevence rozvoje onemocnění parodontu. Primární je dobrá mechanická očista, ale zdaleka ne všichni pacienti provádějí samotné mechanické čistění v dostatečné míře a s dostatečnou pečlivostí. Proto je vhodné zvážit také zařazení dalších prostředků do běžné rutiny každodenního čištění zubů.

Ve spolupráci s MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., MBA, jsme připravili on-line kurz, který je hodnocen 2 kredity ČSK a zaměřuje se na význam a využití pomocných chemických prostředků v rámci ústní hygieny u zdravého parodontu i u pacientů s diagnózou gingivitidy a parodontitidy. Vedle podrobného přehledu možností jednotlivých antiseptik popisuje etiologické i rizikové faktory parodontopatií a dále se věnuje mimo jiné vztahu parodontu a imunosuprese, autoagrese, hyposialie, cukrů v ústní dutině nebo ortodontických vad a různých druhů hendikepů, ale také účinné motivaci a srozumitelné komunikaci s pacientem.

Informace doplňujeme stručným souhrnem výsledků recentně publikované mezinárodní studie, jež hodnotila efekt různých režimů ústní hygieny na parodontální zdraví dospělých s dobrým celkovým zdravotním stavem s prokázanou gingivitidou a časnou periodontitidou v průběhu 2 let.

Snímatelné ortodontické aparáty a zubní náhrady, jež mají porézní povrch, představují optimální prostředí pro množení řady mikroorganismů včetně patogenních. MDDr. Zuzana Schwartzová proto ve své stručné videopřednášce shrnuje nejvhodnější metody prevence této kontaminace, respektive správné postupy dekontaminace.

Co nejvíce motivovaných pacientů dodržujících základní zásady ústní hygieny a prevence přeje i do nového roku za tým proLékaře.cz

Petra Čekalová
Elektronické vzdělávání
Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Vydáno: 1. 11. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Garanti: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Tématem přednášky jsou choroby parodontu a jejich vývoj v čase. Popisuje etiologické i rizikové faktory parodontopatií a prezentuje hlavní a pomocné prostředky orální hygieny se zaměřením na jejich význam u zdravého parodontu a u pacientů s diagnózou gingivitidy a parodontitidy.

Autor se podrobně zabývá používáním antiseptik jak z hlediska prevence, tak z pohledu terapie onemocnění parodontu. Jedná se především o zubní pasty, ústní vody, lokální formy (gely, laky) obsahující chlorhexidin, éterické oleje, acetylpyridinchlorid, triklosan a další komponenty.

Prezentace se dále věnuje vztahu parodontu a imunosuprese, autoagrese, hyposialie, přítomných cukrů v ústní dutině nebo ortodontických vad a různých druhů hendikepů. Přednášející objasňuje význam účinné motivace a srozumitelné komunikace s pacientem a zdůrazňuje nezbytnost recallu – pravidelných preventivních prohlídek.

Zobrazit e-learning
Inzerce
Videa
Ako zvládnuť mikrobióm snímateľných náhrad a pomôcok
Vydáno: 12. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Prednáška MDDr. Zuzany Schwartzové sa zaoberá najvhodnejšími metódami prevencie kontaminácie snímateľných náhrad a pomôcok, keďže v ústnej dutine sa…
Přehrát video
Novinky z oboru
Úspěšnost různých režimů orální hygieny v prevenci onemocnění parodontu
Vydáno: 12. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Pravidelně a dobře prováděná orální hygiena tvoří základ prevence rozvoje onemocnění parodontu. Primární je dobrá mechanická očista, ale zdaleka ne…
Celý článek
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597