proLékaře.cz
proLékaře 25.1.2023
Vážený pane doktore,
v návaznosti na náš nejposlouchanější podcast o burn-out syndromu jsme připravili volné pokračování. Tentokrát se zaměřujeme na to, jak vzniká nerovnováha mezi profesním a soukromým životem lékařů, jak přispívá k rozvoji syndromu vyhoření, a také jak mohou deziluze během kariéry posloužit nikoliv coby brzda, ale naopak jako příležitost pro osobní růst. O své zkušenosti se s námi rozdělili klinická onkoložka Petra Tesařová a psycholog Dalibor Špok.

Pro aktuální zpravodaj jsme také vybrali další tři nadčasová onkologická témata jdoucí napříč obory:

Mnozí onkologičtí pacienti se snaží aktivně zapojit do své léčby, a často tudíž vyhledávají doplňky stravy, které by zmírnily nežádoucí účinky chemoterapie, podpořily jejich imunitu, případně přinesly i další benefity. Sestavili jsme proto stručný přehled s popisem a charakteristikou některých přípravků, jež jsou na trhu k dispozici a pacienti se na ně mohou ptát svých lékařů. Jsou mezi nimi nejen ty, jež jim mohou být v rámci jejich terapie prospěšné, ale i ty, před kterými je lepší varovat nebo u nich přinejmenším být ostražití.

Trifluridin/tipiracil, perorální přípravek kombinující trifluorothymidin a inhibitor thymidinfosforylázy patřící do skupiny cytostatických antimetabolických léků, je indikovaný jako záchranná terapie pro pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u nichž nastala progrese navzdory vyčerpání veškeré dostupné léčby. V těchto případech je jeho nasazení optimální v kombinaci s lokální terapií, jak ukazuje i zajímavá kazuistika.

Histotripse představuje v rámci onkologie novou terapeutickou metodu, díky níž lze odstranit tkáň nádoru neinvazivně pomocí principu takzvané ultrazvukové kavitace. S úspěchem byla otestována v laboratorních podmínkách a díky výsledkům těchto studií v současnosti probíhají humánní klinické studie. Uvedený postup by se tak v blízké budoucnosti mohl stát slibnou modalitou onkologické léčby.

Abychom svým pacientům byli dobrými průvodci tradičními a osvědčenými i novými či méně obvyklými možnostmi léčby, přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
MeDiTALKS
Medicína – poslání, nebo povolání?
Vydáno: 16. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
NA KŮŽI SOUČASNÉ MEDICÍNĚ – DÍL 7: Jak vzniká nerovnováha mezi profesním a soukromým životem lékařů, jak přispívá k rozvoji syndromu vyhoření? Hosty…
Celý článek
Inzerce
Novinky z oboru
Doplňky stravy u onkologických pacientů: Co má smysl doporučit a před čím varovat?
Vydáno: 24. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Mnozí onkologičtí pacienti se snaží aktivně zapojit do své léčby, často proto vyhledávají doplňky stravy, které by zmírnily nežádoucí účinky…
Celý článek
Cytostatická antimetabolická chemoterapie v kombinaci s radioembolizací a chemoembolizací ve 3. linii u pacienta s refrakterním mCRC − kazuistika
Vydáno: 25. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Trifluridin/tipiracil, perorální léčivo kombinující trifluorothymidin a inhibitor thymidinfosforylázy patřící do skupiny cytostatických…
Celý článek
Léčba nádorů pomocí ultrazvuku? První výsledky využití histotripse se ukazují jako slibné
Vydáno: 24. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Histotripse představuje novou terapeutickou metodu, díky níž lze odstranit tkáň nádoru neinvazivně pomocí principu takzvané ultrazvukové kavitace.…
Celý článek
Inzerce

Soukromé zdravotnické zařízení Health Plus hledá
LÉKAŘE/KU – OFTALMOLOGA A DERMATOLOGA


Naše nová kolegyně/ kolega by měl mít nebo umět:

 • praxe v oboru, specializace
 • organizační a komunikační schopnosti
 • spolehlivost
 • flexibilita
 • znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • alespoň částečná znalost angličtiny

Co vás čeká:
 • práce v příjemném a moderním prostředí
 • možnost zvolit si formu úvazku a rozsah spolupráce
 • tým 70ti úzce spolupracujících lékařů ve 24 odbornostech
 • podpora účasti na školeních a dalším profesním vzdělávání
 • možnost vytvářet a spolupracovat na zajímavých projektech ve
  zdravotnictví
 • dostatek času na pacienta
 • přátelský kolektiv
 • náborový příspěvek a pomoc při zajištění ubytování
 • zajímavé zaměstnanecké benefity (25 dní dovolené; příspěvek na
  dovolenou, sport, jízdné nebo kulturu; bezúročná půjčka; stravenkový paušál,
  příspěvek na životní nebo důchodové pojištění; zdravotní péče o zaměstnance a
  jeho rodinné příslušníky)

Kontakty: Gabriela Šebestová, GSM: 731 611 768, email: hr@programhplus.cz
Elektronické vzdělávání
Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)
Vydáno: 16. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Garanti: MUDr. Jan Vachek, MBA

Vážení čtenáři a řešitelé testů, dle nového Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16, podle § 5 přílohy č. 1, jsou od 1. 7. 2012 všechny znalostní testy v odborných časopisech hodnoceny jednotně, a to 2 kredity. Za správné vyřešení testu budou řešitelům přiděleny 2 kredity ČLK.

Zobrazit e-learning
Současné možnosti v léčbě psoriázy
Vydáno: 17. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Garanti: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

K jakým pokrokům v léčbě lupénky za poslední roky došlo? Pro které pacienty je vyhrazena cílená léčba a jaké modality jsou dnes k dispozici? Jsou nejnovější cílené léky nejen účinné, ale i bezpečné? Jak pacienti léčbu snášejí? 

Zobrazit e-learning
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597