proLékaře.cz
proLékaře 9.1.2024
Vážený pane doktore,
Nový rok máme sice často spojený spíše s polévkou česnekovou, ale my se dnes podíváme na jinou klasiku − slepičí vývar, a to optikou medicínské teorie i praxe. Slepičí polévka se totiž po generace připravuje nemocným po celém světě. Existují však i vědecké důkazy o její účinnosti v léčbě chřipky a nachlazení, nebo je to jen chutné placebo? Ve stručném přehledu se podíváme na některé poznatky ze studií na toto téma. A − věřte, nevěřte − jedná se skutečně o seriózní výzkumy, nikoliv o dozvuky „silvestrovských“ článků, jež některá odborná periodika publikují pro pobavení svého čtenářstva jakožto satiru a parodii na různé senzace lékařské vědy.

Přelom roku je i tradičním obdobím předsevzetí, přání a očekávání. V této souvislosti jsme v naší novoroční anketě položili několika klíčovým aktérům dvě zdánlivě jednoduché otázky týkající se jejich pohledu na nejbližší perspektivy českého zdravotnictví.

Jak v Česku zlepšit prognózu pacientů s karcinomem plic? Každý rok se tato diagnóza vyskytne zhruba u 6500 Čechů, z toho asi 5400 jich nemoci podlehne. Zatím se nám totiž dlouhodobě daří zachytit jen asi 15 % nemocných v operabilním stadiu. Proč je cesta pacienta zdravotním systémem od podezření na nádor přes diagnostiku až k případné operaci tak dlouhá? Jak ji zrychlit a jaké další kroky, vedle zavedení pilotního programu časného záchytu před 2 lety, by bylo vhodné učinit ve snaze zlepšit prognózu pacientů? Proč je důležité soustředit péči do center a jak by měly fungovat multidisciplinární týmy? Shrnujeme, co vyplynulo z nedávné diskuse u kulatého stolu na půdě poslanecké sněmovny.

A na závěr přidáváme stručnou kazuistiku. Kalifornští kolegové popsali relativně vzácnou prezentaci velkého a spontánně vzniklého epidurálního hematomu v krční oblasti, která způsobila zásadní neurologické obtíže u 86letého pacienta. Krvácivé komplikace mohou být v těchto případech navíc potencované kombinací antikoagulans s antiagregancii, jež měl muž předepsaná. Přesto se podařilo jeho stav úspěšně zvládnout konzervativní cestou, bez potřeby chirurgického výkonu.

Úspěšné vykročení správnou nohou do nového roku a v něm co nejvíce příběhů s dobrým koncem Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Může slepičí polévka opravdu přispívat k uzdravení? Babiččin všelék z pohledu moderní vědy
Vydáno: 8. 1. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Slepičí polévka se po generace připravuje nemocným po celém světě. Existují vědecké důkazy o její účinnosti v léčbě chřipky a nachlazení, nebo je to…
Celý článek
Novoroční anketa – české zdravotnictví v roce 2024
Vydáno: 3. 1. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Přelom roku je tradičním obdobím předsevzetí, přání i očekávání. V této souvislosti jsme položili několika klíčovým aktérům dvě zdánlivě jednoduché…
Celý článek
Kulatý stůl: Jak v Česku zlepšit prognózu pacientů s karcinomem plic?
Vydáno: 3. 1. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Každý rok se karcinom plic vyskytne zhruba u 6500 Čechů, z toho přibližně 5400 jich této nemoci podlehne. V Česku se totiž dlouhodobě daří zachytit…
Celý článek
Úspěšný konzervativní management epidurálního hematomu vzniklého při nasazení DOAC – kazuistika
Vydáno: 8. 1. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Kazuistika kalifornských autorů ilustruje úspěšné použití protilátky idarucizumabu u staršího muže léčeného dabigatranem, který byl ošetřen pro…
Celý článek
Časné nasazení vysoce účinné terapie roztroušené sklerózy
Vydáno: 20. 9. 2023 | Zdroj: Neurologie - roztroušená skleróza
Probíhající debata o změně přístupu k léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy (RRRS) z eskalační strategie na časné nasazení vysoce účinné…
Celý článek
Elektronické vzdělávání
Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
Vydáno: 1. 2. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz

Každoročně onemocní infekcí močových cest (IMC) na 150 milionů lidí po celém světě. Jde tedy o velmi častý problém, se kterým se jako lékaři běžně setkáváme. V nově připraveném kurzu, kde se na IMC díváme pohledem urologie i klinické mikrobiologie, chceme poukázat především na racionální přístup k léčbě těchto infekcí (včetně související problematiky antibiotické rezistence), na možnosti jejich prevence i na postupy jak se vyhnout hospitalizaci pacienta.

Zobrazit e-learning
Získaná hemofilie – povědomí o nemoci a její diagnostika
Vydáno: 11. 5. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz

Připravili jsme pro Vás interaktivní audio kurz na téma AHA. AHA je důsledek působení autoprotilátek zaměřených proti koagulačnímu FVIII. Výsledkem je snížení jeho aktivity a vystupňované riziko krvácení. Ve výsledcích základního laboratorního vyšetření se snížení aktivity FVIII projevuje izolovaným prodloužením aktivovaného parciálního tromboplastinového času.1

Tento kurz má přispět ke zlepšení informovanosti a záchytu získaná hemofilie A (AHA). Kurz je apriori určen pro komunitu nehematologů, kteří se s tímto onemocněním mohou v klinické praxi setkat jako první v řadě.

Zobrazit e-learning
© 2024 MeDitorial | ISSN 1803-6597