proLékaře.cz
proLékaře 13.7.2022
Vážený pane doktore,

na konci června oznámili oba výrobci mRNA vakcín proti viru SARS-CoV-2 slibné výsledky pilotních testů modifikovaných účinných látek. Podle dat z klinických hodnocení fáze II/III jsou nově upravené vakcíny schopné vyvolat imunitní odpověď vedoucí k produkci neutralizačních protilátek proti variantě omikron, respektive jejím aktuálně převládajícím subtypům.

Nanotechnologie je obor, který v posledních letech proniká do mnoha odvětí včetně medicíny. Další článek v tomto zpravodaji proto věnujeme nanomateriálům a nanočásticím, které se uplatňují v péči o vlasy a vlasovou pokožku.

A ještě jednou na téma vlasy − androgenní alopecií sice trpí převážně muži, ale nevyhýbá se ani ženám, hlavně v období klimakteria. Z hlediska farmakoterapie patří mezi nejpoužívanější léčiva finasterid a minoxidil. Stručný přehled, který jsme připravili, nejen shrnuje mechanismy, jež se podílejí na klinickém obrazu alopecie, ale především se věnuje rozdílům mezi oběma látkami, jejich indikacím a benefitům i rizikům této léčby.

Je bezlepková dieta či dieta s nízkým obsahem fermentovatelných sacharidů účinnější než stravování podle pravidel racionální výživy? Na tyto otázky se pro změnu pokusila odpovědět čerstvě publikovaná britská studie.

Pohodový prázdninový čas a co nejvíce odpočinku Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Modifikované mRNA vakcíny účinkují proti variantě omikron
Vydáno: 11. 7. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Na konci června oznámili oba výrobci mRNA vakcín proti viru SARS-CoV-2 slibné výsledky pilotních testů modifikovaných účinných látek. Podle dat z…
Celý článek
Nanotechnologie ve službách péče o vlasy a vlasovou pokožku
Vydáno: 11. 7. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Nanotechnologie je obor, který v posledních letech proniká do mnoha odvětí včetně medicíny. Není tedy divu, že našel cestu i do oblasti kosmetických…
Celý článek
Androgenní alopecie ve světle současných možností farmakoterapie
Vydáno: 11. 7. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Androgenní alopecií trpí převážně muži, ale nevyhýbá se ani ženám, a to hlavně v období klimakteria. Z hlediska farmakoterapie patří mezi jedny z…
Celý článek
Efektivita různých typů dietních intervencí u pacientů se syndromem dráždivého tračníku bez zácpy
Vydáno: 29. 6. 2022 | Zdroj: Syndrom dráždivého tračníku
Dietní opatření představují základní pilíř léčby syndromu dráždivého tračníku. Je bezlepková dieta či dieta s nízkým obsahem fermentovatelných…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Vydáno: 21. 6. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Garanti: MUDr. Ester Seberová

Kurz obsahuje komplexní informace o problematice počínaje popisem mechanismu produkce NO epiteliálními buňkami respirační sliznice a konče praktickým využitím jeho měření u pacientů s astmatem a dalšími alergickými chorobami dýchacích cest. Bohatá grafická dokumentace uspokojí i zájemce o detailní objasnění reakcí na molekulární úrovni. Na druhé straně jsou k dispozici ryze praktické výstupy s porovnáním výpovědní hodnoty vyšetření různých biomarkerů u astmatu. Je doložena korelace v praxi snadno dostupných ukazatelů: počtu eozinofilních leukocytů v periferní krvi a hladiny FENO a zdůrazněn význam těchto někdy opomíjených a přitom velmi důležitých základních vyšetření napomáhajících v určení fenotypu onemocnění.

Zobrazit e-learning
Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Vydáno: 24. 6. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
Garanti: doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Cílem je shrnout dosavadní poznatky o urtikarii, nabídnout přehled o možnostech její léčby a stručně popsat vývoj v oblasti farmakoterapie, konkrétně ve skupině antihistaminik. Na to navazuje shrnutí farmakologických charakteristik bilastinu (léčiva vysoce selektivního pro histaminové receptory H1 a účinného při léčbě urtikarie) a klinických výsledků při jeho použití.

Zobrazit e-learning
Články z časopisu
Nutriční návyky studentů lékařských fakult
Vydáno: 14. 6. 2022 | Zdroj: Časopis lékařů českých
Cílem této práce bylo vyhodnotit znalosti studentů z oblasti výživy a zároveň zjistit, jaké jsou jejich stravovací návyky včetně frekvence konzumace…
Celý článek
Alkoholová choroba jater v terénní praxi
Vydáno: 14. 6. 2022 | Zdroj: Časopis lékařů českých
Česko stále patří k evropským zemím s nadprůměrnou spotřebou etanolu, což má negativní vliv jak na somatické, tak mentální funkce jejích obyvatel.…
Celý článek
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597