proLékaře.cz
proLékaře 29.9.2021
Vážený pane doktore,
blížící se podzim a „chřipková sezóna“ s sebou nesou otázky, která etiologická agens se budou uplatňovat nejvíce. Bude dominovat infekčnější delta varianta SARS-CoV-2, která pozvolna mění svůj klinický projev, nebo se o slovo opět přihlásí chřipka, jež si v loňském roce a na začátku letošního dala pauzu? Případně bude mix původců akutních respiračních infekcí úplně jiný? Přinášíme exkluzivní výsledky studie recentně provedené v českém prostředí, která mapuje aktuální situaci na poli nyní probíhajících infekcí a zároveň hledá odpovědi (nejen) na uvedené otázky.

Dalším zásadním tématem letošního podzimu je start přeočkování 3. dávkou mRNA vakcín proti SARS-CoV-2. Tradičně je i tentokrát očkovacím premiantem Izrael − z jeho velkých dat a jejich následné analýzy se můžeme dozvědět leccos užitečného. Konkrétně přeočkování 3. dávkou u osob starších 60 let zde probíhá již od července. V New England Journal of Medicine byla v návaznosti na to doslova před pár dny publikovaná prvotní studie účinnosti přeočkování z hlediska snížení výskytu potvrzeného onemocnění COVID-19 a počtu těžkých případů mezi osobami v tomto věku.
Druhou hojně citovanou a diskutovanou prací, rovněž nedávno publikovanou v NEJM, je potom rozsáhlá bezpečnostní analýza, která vychází z dat cca 900 tisíc osob očkovaných dvěma dávkami mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech a srovnává je s obdobnou kohortou neočkovaných. I z této studie jsme pro Vás shrnuli klíčové poznatky.

Abychom si na závěr trochu odpočinuli od covidových témat, máme pro Vás exkluzivní videoworkshop z reálné praxe na téma využití bezdrátového kapesního ultrazvuku společnosti ViaMED pro cévní aplikace. Cévní chirurg MUDr. Tomáš Bureš, vedoucí lékař Galerie Medical Center v Kladně, představí možnosti této technologie v rámci diagnostiky reálného pacienta a následně přímo během zákroku okomentuje i její peroperační použití při odstraňování kmenových varixů mechanochemickou ablací, konkrétně metodou ClariVein.

Příjemné babí léto Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Které respirační infekce mají aktuálně navrch aneb nemáme jen SARS-CoV-2 – výsledky původní české studie
Vydáno: 24. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Následující studie provedená v českém prostředí mapuje aktuální situaci na poli etiologických agens nyní probíhajících virových respiračních infekcí…
Celý článek
Třetí dávka mRNA vakcíny proti COVID-19 významně snižuje riziko nákazy i těžkého průběhu u starších osob − nejčerstvější data z Izraele
Vydáno: 24. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
V Izraeli se od konce července 2021 mohou lidé starší 60 let přeočkovávat 3. dávkou vakcíny BNT162b2 (mRNA vakcína společností Pfizer/BioNTech). V…
Celý článek
Bezpečnostní profil mRNA vakcíny proti COVID-19 – aktuální data z Izraele
Vydáno: 14. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Proočkovanost proti onemocnění COVID-19 dosáhla v Izraeli na konci května 2021 téměř 5 milionů. V New England Journal of Medicine byla na konci léta…
Celý článek
Inzerce
Videa
Viamed - MUDr. Bureš bezdrátový ultrazvuk
Vydáno: 23. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Video: Použití bezdrátového kapesního ultrazvuku Viamed pro cévní aplikace MUDr. Tomáš Bureš (Galerie Medical Center) provádí ultrazvukové…
Přehrát video
Elektronické vzdělávání
Následná péče po prodělaném covid-19
Vydáno: 28. 5. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Martin Radvan, Ph.D., MUDr. Martin Kameník
Garanti: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Kurz seznamuje lékaře s problematikou následků po prodělaném onemocnění COVID-19. Uvádí seznam zdravotních obtíží a komplikací po 12 a více týdnech od této infekce, jež nejsou vysvětlitelné jinou příčinou.

Zobrazit e-learning
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Vydáno: 22. 6. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD
Garanti: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Vyjádření garantky k doškolovacímu kurzu o výzkumu a účinnosti thiamidolu (dr. Kolbe) a o hyperpigmentacích (prof. Passeron):

Dr. Ludger Kolbe se v první přednášce zabývá různými fototypy kůže. Zamýšlí se nad otázkou jak redukovat zvýšenou pigmentaci. Zmiňuje výhody i nevýhody peelingu nebo hydrochinonu. Přednášející je spoluautorem článku o thiamidolu v prestižním odborném periodiku Journal of Investigative Dermatology. Jedná se o první účinný a bezpečný inhibitor lidské tyrosinázy, který dokáže redukovat pigmentace v obličeji, zesvětlit stařecké skvrny, ale též eliminovat pozánětlivé hyperpigmentace. A pokud vás zajímá, proč byl komentář k jeho článku nazván „Příště si schovejte houby na pizzu“, sledujte video až do konce.

Druhé video profesora Thierryho Passerona z univerzitní nemocnice v Nice je zaměřeno více prakticky. Přednášející v něm představuje algoritmus, podle něhož lze postupovat při diagnostice hyperpigmentací. Zmiňuje, že do definování odstínu barvy kůže je zapojeno 170 genů, jedná se tedy o velmi komplexní jev. Významná část přednášky je věnována léčbě melasmatu. Do prevence relapsu této obličejové hyperpigmentace je nutné kromě UVA a UVB fotoprotekce zapojit i ochranu před vysokoenergetickým viditelným světlem. Schéma jak postupovat při managmentu péče o pacienty s melasmatem z „francouzské kuchyně“ je přehledné a inspirativní.

Obě přednášky jsou na výborné odborné úrovni a mohou být přínosem jak pro dermatology, tak také pro střední zdravotnický personál, který se zabývá řešením hyperpigmentací v praxi.

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Zobrazit e-learning
Moderní léčba depresivní poruchy
Vydáno: 1. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., MUDr. Jan Hanka
Garanti: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Společně s předními odborníky v oboru psychiatrie Vám přinášíme 1. díl kurzu „Moderní léčba depresivní poruchy“.

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se ve svém příspěvku věnuje problematice léčby depresivních poruch a jejím úskalím. Vedle aktuálních statistik se mimo jiné zabývá tím, jaké dopady mají psychické poruchy z hlediska zátěže pro společnost. Opomenuta však není ani spojitost mezi imunitou a depresemi. 

Další část kurzu, které se zhostil MUDr. Jan Hanka z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, shrnuje obecné zásady farmakokinetiky antipsychotik a zároveň ukazuje, jak lze tyto poznatky převést do každodenní klinické praxe. 

Obě videa byla prezentovaná v rámci Virtuální Janssen akademie, která se konala v říjnu loňského roku.

Zobrazit e-learning
Nová éra v léčbě migrény
Vydáno: 29. 10. 2020 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Garanti: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., MUDr. Jolana Marková, FEAN

Interaktivní kurz podrobně popisuje diagnostiku migrény, její zařazení do klasifikace ICHD 3 i podmínky stanovení diagnózy migrény ve shodě se současným názorem IHS ( International Headache Society). 

Zobrazit e-learning
Články z časopisu
Optimalizace klinických přístupů k pacientům s onemocněním COVID-19 v primární péči
Vydáno: 19. 8. 2021 | Zdroj: Časopis lékařů českých
Pro klinické postupy u pacientů s onemocněním COVID-19 v primární péči není dostatek podkladů a důkazů z lékařských studií. Pacienti nezřídka…
Celý článek
COVID-19-free pracoviště: Vyšetření protilátek proti koronaviru jako základ testovací strategie ve firmách
Vydáno: 19. 8. 2021 | Zdroj: Časopis lékařů českých
Česko patří mezi země nejvíce zasažené koronavirovou pandemií – přibližně 16 % obyvatel mělo pozitivní test PCR, 2–3x více lidí prodělalo infekci…
Celý článek
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597