proLékaře.cz
proLékaře 27.2.2023
Vážený pane doktore,
počet kroků, jež denně ujdeme, může být jednoduchým měřítkem fyzické aktivity. Známé doporučení 10 tisíc kroků za den však nebylo založeno na objektivních důkazech – jde spíš o vedlejší produkt dávné marketingové kampaně na krokoměry. Kolik kroků denně tedy skutečně vede k zásadnímu zlepšení zdraví a snížení rizik? Na to se pokusili najít odpověď autoři recentní metaanalýzy, kteří mimo jiné hodnotili souvislost mezi denním počtem kroků a mortalitou ze všech příčin, ale též jak se tato asociace mění v závislosti na věku a pohlaví.

Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) lze do velké míry předcházet, přesto patří celosvětově k hlavním příčinám úmrtí a významně navyšuje náklady na zdravotní péči. V případě neuspokojivé kompenzace nemoci bronchodilatancii ze skupin LAMA či LABA se tyto látky následně kombinují (zpravidla fixně), případně se přidává inhalační kortikosteroid. Znamená však z hlediska průběhu a prognózy zásadní rozdíl, pokud pacient zahájí léčbu monoterapií, nebo rovnou kombinací?

V diferenciální diagnostice dětí s bílým povlakem jazyka, jenž není způsoben orální kandidózou, bychom měli pomýšlet i na onemocnění ledvin. Dobře to ilustruje kazuistika dospívajícího chlapce, který zprvu vyhledal péči pro „velký a bílý jazyk“ a následně u něj bylo diagnostikováno konečné stadium onemocnění ledvin a související uremická stomatitida.

O mikrobiomu a jeho spojení se slizniční imunitou toho stále více nevíme, než víme. Hranice jeho současného poznání ovšem může málokdo vymezit přesněji než nestorka české imunologie profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová, která se zmíněnému tématu věnuje již téměř šest dekád. Během této doby se mimo jiné zásadně zdokonalily způsoby jak mikrobiom zkoumat − a tuto cestu si společně projdeme v našem videopodcastu.

Abychom díky účinným preventivním strategiím dokázali zásadně snižovat rizika u širokého spektra svých pacientů, přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Kolik kroků denně vede ke snížení úmrtnosti?
Vydáno: 22. 2. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Počet kroků, jež denně ujdeme, může být jednoduchým měřítkem fyzické aktivity. Známé doporučení 10 tisíc kroků za den však není založeno na…
Celý článek
Pravděpodobnost eskalace léčby CHOPN k triple terapii v běžné klinické praxi
Vydáno: 22. 2. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Americká observační studie si dala za cíl posoudit, jak se liší charakteristika pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří…
Celý článek
Bílý povlak na jazyku jako projev pokročilého onemocnění ledvin u pediatrického pacienta – kazuistika
Vydáno: 19. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
V diferenciální diagnostice dětí s bílým povlakem jazyka, jenž není způsoben orální kandidózou, bychom měli pomýšlet i na onemocnění ledvin. Dobře…
Celý článek
Inzerce
MeDiTALKS
VIDEOPODCAST: Mikrobiom a imunita
Vydáno: 19. 12. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
TAJEMSTVÍ MIKROBIOMU − DÍL 1: Co nevíme o mikrobiomu? Ne, skutečně čtete správně, o mikrobiomu a jeho spojení se slizniční imunitou toho stále více…
Celý článek
Elektronické vzdělávání
Současné možnosti v léčbě psoriázy
Vydáno: 17. 1. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Garanti: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

K jakým pokrokům v léčbě lupénky za poslední roky došlo? Pro které pacienty je vyhrazena cílená léčba a jaké modality jsou dnes k dispozici? Jsou nejnovější cílené léky nejen účinné, ale i bezpečné? Jak pacienti léčbu snášejí? 

Zobrazit e-learning
Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
Vydáno: 1. 2. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
Garanti: prim. MUDr. Michaela Matoušková

Každoročně onemocnění močovou infekcí celosvětově 150 miliónů obyvatel s různou incidencí a různou prevalencí napříč společností. Jde tedy o onemocnění velmi časté a chceme poukázat na racionální přístup močových infekcí, na možnosti prevence a jak se vyhnout hospitalizaci. Kurz vás seznámí také s pohledem klinické mikrobiologie. Dále fakticky pojímá téma antibiotické rezistence a v jakých případech ATB v léčbě močových infekcí podávat. Máme podávat ATB pro jistotu? Přijďte se podívat na náš videokurz. 

Zobrazit e-learning
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597