proLékaře.cz
Vážený pane doktore,

Česko před nedávnem obletěly šokující záběry z USA, které znázorňovaly mátožné jedince pod vlivem přípravků obsahujících fentanyl, leckomu připomínající spíš hororové „zombie“. Jak na vlnu zneužívání silných opioidů, jež se v současnosti podle všeho valí i do Evropy, pohlížejí čeští algeziologové? A jaká je situace v tuzemsku, kde dlouhodobě rezonuje spíš problém opiofobie? Zeptali jsme se algezioložky docentky Jitky Fricové.

Až donedávna nebylo u většiny paralyzovaných pacientů s poraněním míchy možné obnovit schopnost pohybu. Minulý rok však tým pod vedením odborníků ze švýcarského Lausanne publikoval své výsledky s implantátem, díky němuž bylo možné digitálně přemostit poškození míchy u tetraplegika.

Makak pojmenovaný ReTro, který přišel na svět jako výsledek experimentu čínských vědců, se dožil dospělosti. Jedná se o první případ takto úspěšného klonování, a tím pádem i možnou vstupní bránu k dalšímu výzkumu primátů. Co za tímto úspěchem stojí? A znamená to, že bychom již byli schopní úspěšně klonovat i lidi?

Pacienti s akutní myeloidní leukémií (AML) s mutací genu pro izocitrátdehdrogenázu 1 (IDH1) nyní dostávají novou šanci díky možnosti cílené terapie ivosidenibem, který před nedávnem vstoupil na náš trh. V aktuálním podcastu hovoříme o přínosech této terapie s MUDr. Ľubomírem Minaříkem z 1. interní kliniky – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK v Praze.

I tentokrát nabízíme stručný přehled dalších zajímavých novinek v klinickém výzkumu, jež by Vám neměly uniknout, formou „minutového“ čtení.

A na závěr malá prosba. Abychom Vám mohli i nadále doručovat relevantní obsah cílený právě dle Vašich odborných zájmů a potřeb, prosíme o aktualizaci Vašich údajů na našem webu. Jde jen o pár kliknutí, jež nezaberou víc než pár vteřin.

Příjemné březnové dny Vám přeje a za tým proLékaře.cz děkuje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Digitální most mezi mozkem a míchou: Jak implantát vrátil paralyzovanému pacientovi schopnost chůze − kazuistika
Když dojde k poranění míchy, přeruší se komunikace mezi mozkem a periferním nervstvem a nastává paralýza. Až donedávna nebylo u většiny těchto…
Číst celý článek   Vydáno: 4. 3. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Doc. Jitka Fricová: V USA nasazovali fentanyl poměrně nekriticky, v Česku je situace jiná
Není to tak dlouho, co v českém prostředí rezonoval problém opiofobie, tedy přehnané obavy z nasazování silných opioidů. Nyní se dostáváme do…
Číst celý článek   Vydáno: 7. 3. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Klonovaná opice se poprvé dožila dospělosti. Budeme za chvíli schopni klonovat lidi?
Makak pojmenovaný ReTro, který přišel na svět jako výsledek klonovacího experimentu čínských vědců, se dožil dospělosti. Jedná se o první takto…
Číst celý článek   Vydáno: 4. 3. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
„Jednohubky“ z klinického výzkumu – 2024/3
Nabízíme nový formát – stručné přehledy pro rychlou orientaci v zajímavých novinkách z klinického výzkumu.
Číst celý článek   Vydáno: 5. 3. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Inzerce

Podcasty

 
MUDr. Ľubomír Minařík: Pacienti s AML a mutací IDH1 teď mohou žít déle díky cílené terapii
AKTUÁLNĚ Z PRAXE – DÍL 64: Nové šance pro pacienty s akutní myeloidní leukémií (AML) přineslo schválení ivosidenibu, který je nyní v kombinaci s…
Poslechnout podcast  Poslechnout podcast Vydáno: 22. 1. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz

Elektronické vzdělávání

Svět praktické medicíny 5/2023 (znalostní test z časopisu)

Svět praktické medicíny 5/2023 (znalostní test z časopisu)
Odborná garance: MUDr. Jan Vachek, MHA
Vydáno: 10. 1. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning
 

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem

Se zdokonalováním diagnostických i léčebných možností je na základě přítomnosti určitých faktorů možné stanovit riziko vzniku, případně progrese…
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Vydáno: 31. 10. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning