proLékaře.cz
Inzerce
Vážený pane doktore,

brain fog neboli „mozková mlha“ stejně jako další kognitivní potíže patří mezi nejčastější symptomy postcovidového syndromu. A jak se ukazuje, nejde o subjektivní vjem pacientů, nýbrž o pravděpodobný projev poškození mozku, které je způsobeno těžkým průběhem nákazy a přetrvává roky. Objektivní důkazy o zasažení CNS přinesla nová studie a o zkušenostech s neurologickými projevy u svých pacientů s námi hovořil i pneumolog docent Vladimír Koblížek.

Lidské tělo nepřetržitě vydává různé formy akusticko-mechanických signálů, které mohou poskytovat důležité informace o jeho zdraví. Výzkumníci ze Severozápadní univerzity v USA vyvinuli miniaturní nositelná zařízení − wearables − schopná simultánně snímat zvuky na několika místech těla, a tím kontinuálně monitorovat zdravotní stav jejich nositele.

Zatímco o Velikonocích skončilo postní období, my se na stravování podívali z trochu jiných úhlů. Konkrétně nás zajímaly novinky zaměřené na funkční potraviny a nutraceutika, jež mají pozitivní vliv na lidské zdraví a zároveň podporují udržitelnost. Důležitým aspektem současného potravinářského průmyslu je i hledání alternativ k potravinám způsobujícím alergie. Co myslíte, patří třeba takoví sušení cvrčci mezi alergeny? Naopak extrémní octovou dietu, jejímž vyznavačem byl i klasik anglické literatury Lord Byron, rozhodně doporučit nelze. Sice se mu díky ní podařilo zhubnout, ovšem na jeho zdraví zanechala řadu neblahých stop.

Recentní studie naznačují u tak heterogenního onemocnění, jakým je srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF), klíčovou roli pečlivého určení fenotypu u každého pacienta na základě patofyziologie, což následně umožní lepší individualizaci léčby. Shrnujeme hlavní body aktuálního stanoviska k této problematice publikovaného v Journal of the Americal College of Cardiology. V kazuistice z českého prostředí potom prezentujeme případ mladého muže, u kterého byla navozena úplná remise psoriázy ve 3. linii biologické léčby po selhání předchozích dvou modalit.

Ani tento týden nevynecháme naše „jednohubky“ stručně mapující zajímavé aktuality z výzkumu. Tentokrát se mimo jiné dozvíte, že velikost lidského mozku se mezigeneračně zvětšuje.

Opět si dovolíme na závěr připomenout drobnou prosbu o aktualizaci Vašich údajů na našem webu.

Pohodové jarní dny bez extrémních diet a s opatrným přístupem k nejnovějším technologickým i nutričním vymoženostem Vám za tým proLékaře.cz přeje
Klára Mikušová
Novinky z oboru
Jak souvisí postcovidový syndrom s poškozením mozku?
Mozková mlha (brain fog) patří mezi nejčastější symptomy postcovidového syndromu (long covid). Postihuje téměř každého druhého pacienta, který má po…
Číst celý článek   Vydáno: 3. 4. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Bezdrátová chytrá zařízení monitorují zdraví pomocí snímání zvuků
Lidské tělo nepřetržitě vydává různé formy akusticko-mechanických signálů, které mohou poskytovat důležité informace o jeho zdraví. Výzkumníci ze…
Číst celý článek   Vydáno: 2. 4. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Funkční potraviny a alergie? Aneb od sušených cvrčků ke steaku z 3D tiskárny
V poslední době se v potravinářství objevují nové trendy zaměřené na funkční potraviny a nutraceutika, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví a…
Číst celý článek   Vydáno: 4. 4. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Extrémní octová dieta sice pomohla Lordu Byronovi zhubnout, ale přispěla u něj k poruchám příjmu potravy a problémům se zuby
Vzpomínáte si ze svých školních let na postavu Lorda Byrona, klasika anglické literatury, velikána romantického básnictví? Možná si vybavíte…
Číst celý článek   Vydáno: 1. 4. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Zlepšení výsledků léčby HF se zachovanou ejekční frakcí podle JACC: Jaký přesah do budoucna má úspěch gliflozinů?
Journal of the Americal College of Cardiology (JACC) nedávno vydal odborné stanovisko, jehož autoři podrobně prozkoumali aktuální poznatky o…
Číst celý článek   Vydáno: 4. 3. 2024 | Zdroj: Srdeční selhání
Bimekizumab ve 3. linii biologické léčby po selhání risankizumabu – kazuistika
Možnosti biologické terapie těžkých forem psoriázy jsou dnes velmi široké. Dosažení remise či redukce aktivity onemocnění o 90–100 % proti výchozímu…
Číst celý článek   Vydáno: 22. 3. 2024 | Zdroj: Psoriáza
„Jednohubky“ z klinického výzkumu – 2024/7
„Formou minutového přehledu“ přinášíme další várku novinek z výzkumu, jež by vám určitě neměly uniknout.
Číst celý článek   Vydáno: 3. 4. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Inzerce
Inzerce

Primář/ka DPN Louny oddělení dětské a dorostové psychiatrie

Místo: Dětská psychiatrická nemocnice Louny, Rybalkova 2962, 440 01 Louny
Ředitelka DPN Louny vypisuje výběrové řízení na pozici primář/ka DPN Louny oddělení dětské a dorostové psychiatrie.
Mám zájem
Inzerce

Lékař/ka dětské a dorostové psychiatrie

Místo: Dětská psychiatrická nemocnice Louny, Rybalkova 2962, 440 01 Louny
DPN Louny přijme nového kolegu/kolegyni na pozici lékař/ka dětské a dorostové psychiatrie.
Mám zájem

Elektronické vzdělávání

Imunopatologie? … a co my s tím???

Nejčastější příčinou morbidity a mortality u imunokompromitovaných osob jsou bohužel stále infekce. Využití běžných markerů zánětu – klinických i…
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
Odborná garance: prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
Vydáno: 19. 12. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning
 

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem

Téma multidisciplinárního přístupu k léčbě diabetu mellitu (DM) 2. typu je v současné době velmi aktuální jak pro praktické lékaře, tak i pro…
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Odborná garance: MUDr. Igor Karen
Vydáno: 4. 12. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning