proLékaře.cz
proLékaře 22.11.2023
Vážený pane doktore,
ačkoliv pocit osamění nejspíš není příjemný téměř nikomu z nás, zdá se, že se evolučně vyvinul z dobrých důvodů. Sociální vztahy jsou totiž klíčové pro bezpečnost, sdílení zdrojů i rozmnožování lidského druhu. Nepohoda spojená s pocitem osamění nás tak často motivuje k opětovnému navázání spojení s ostatními. Co však k tématu osamění říkají nejnovější výzkumy, včetně studií mozkové aktivity?

Možná se i ve své ordinaci setkáváte s lidmi, kteří žijí v přesvědčení, že inkontinence se jich až do důchodového věku netýká. To je ovšem zásadní omyl – nechtěný únik moči se může objevit v jakémkoli věku. Pro případ, že se nevyhne ani těm, o něž pečujete, je dobré mít po ruce utříděné základní informace. Startujeme proto cyklus minivideí přehledně prezentujících vše podstatné k této problematice jakožto rychlé a užitečné vodítko pro zdravotníky i jejich pacienty.

Správný management exsudátu je základním předpokladem pro úspěšné hojení akutních i chronických ran a ochranu okolní kůže před macerací či infekcí. Nadměrné množství exsudátu a jeho nesprávné složení naopak zpomaluje hojení, může zvětšovat ránu, poškodit kůži v jejím okolí a být zdrojem nežádoucího zápachu. Podpořit optimální průběh hojení a zvýšit komfort léčby, tím pádem i kvalitu života pacientů, umožňuje inovativní hydropolymerové krytí se superabsorpčním polymerem (SAP) a silikonovou vrstvou, a to díky své vysoké retenční a absorpční kapacitě.

Klidné a pohodové podzimní dny Vám i Vašim pacientům přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Jak souvisí osamělost se způsobem, jakým náš mozek vnímá svět?
Vydáno: 8. 11. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Ačkoliv pocit osamění nejspíš není příjemný téměř nikomu z nás, zdá se, že se evolučně vyvinul z dobrých důvodů. Sociální vztahy jsou totiž klíčové…
Celý článek
Inovace v hojení ran: krytí Zetuvit Plus Silicone Border pro optimální management exsudátu z ran
Vydáno: 26. 9. 2023 | Zdroj: Hojení ran
Nadměrná exsudace z rány může vést ke zpomalenému hojení, poškození kůže v okolí rány nebo k protečení/podtečení zvoleného krytí. Krytí Zetuvit Plus…
Celý článek
Videa
VIDEO: Mýtus 1 – Inkontinence postihuje jen starší lidi
Vydáno: 8. 11. 2023 | Zdroj: Inkontinence
Možná se i ve své ordinaci setkáváte s pacienty, kteří žijí v přesvědčení, že inkontinence se jich až do důchodového věku netýká. To je ovšem…
Přehrát video
Elektronické vzdělávání
Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Vydáno: 21. 9. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková
Garanti: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Znovuakreditovaný kurz má za cíl přiblížit účastníkům problematiku progredujících fibrotizujících plicních procesů se zaměřením zejména na jejich možné příčiny, diagnostiku, posouzení progrese v čase, léčebné možnosti, management pacienta a dopad na kvalitu života nemocných. Kurz Vás mimo jiné provede těmito tématy.: 

  • Etiologie IPP a klíč k určení diagnózy IPP.
  • Kdy provádět histologické nálezy.
  • Kdy pomáhá revmatolog.
  • Co je v případě IPF zlatým standardem?

Zobrazit e-learning
Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Vydáno: 21. 6. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč
Garanti: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Zánětlivé procesy a depresivní poruchy: Co o jejich vztahu v současnosti víme a jak to využít v praxi?

Důkazů o vazbě mezi zánětlivými procesy a rozvojem afektivních poruch přibývá. Protizánětlivá léčba nebo i prostá úprava životního stylu vedoucí ke snížení aktivity zánětlivých procesů tak může být účinná rovněž právě v terapii depresivních symptomů a ovlivnit efekt antidepresiv. V managementu péče o depresivní pacienty by každopádně tato problematika nemělo být opomíjena a nejnovější poznatky o ní by se měly stát základem nových postupů v léčbě afektivních poruch. S podrobnostmi se můžete seznámit prostřednictvím e-learningového kurzu připraveného MUDr. Jurajem Tkáčem.

Zobrazit e-learning
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597