proLékaře.cz
Genetika 12.7.2023
Vážený pane doktore,

užívání kombinované hormonální antikoncepce (HAK) je známým rizikovým faktorem tromboembolie. Před preskripcí HAK bychom proto měli zvážit individuální riziko každé pacientky. U žen s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou tromboembolických příhod by mělo být provedeno molekulárně genetické vyšetření přítomnosti trombofilních mutací. Ve stručném aktuálním přehledu na toto téma mimo jiné ukážeme, že screening těchto mutací se vyplácí zdravotně i ekonomicky.

Na základě prací publikovaných v letech 2010–2021 připravili odborníci z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimore shrnutí současných poznatků o epidemiologii, diagnostice a léčby sexuálně přenosných nemocí (STD). Z něj se konkrétně zaměříme na využití amplifikačních testů nukleové kyseliny (NAAT) v diagnostice jednotlivých STD a jejich senzitivitu i specificitu.

Abychom dokázali rychle rostoucí poznatky z genetiky využít v každodenní praxi ve prospěch svých pacientů, přeje za tým proLékaře.cz
Tatiana Michelíková
Články
Amplifikační testy nukleové kyseliny v diagnostice sexuálně přenosných nemocí
Vydáno: 28. 6. 2023 | Zdroj: Genetika
Na základě 81 vědeckých prací publikovaných v letech 2010–2021 připravili odborníci z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimore přehled aktuální…
Celý článek
Jak snížit riziko žilní tromboembolie u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce?
Vydáno: 27. 6. 2023 | Zdroj: Genetika
Užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv (HAK) je známým rizikovým faktorem tromboembolie. Před preskripcí HAK bychom proto měli zvážit…
Celý článek
Doporučujeme
Hamartomatózní polypy jako projev dědičných nádorových syndromů
Vydáno: 9. 6. 2023 | Zdroj: Genetika
Asi 5 % případů kolorektálního karcinomu může mít genetickou příčinu, často se jedná o polypózní syndrom. Polypy v zažívací trubici mají buď…
Celý článek
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597