proLékaře.cz
proLékaře 15.11.2022
Vážený pane doktore,

infekční onemocnění patří mezi nejsilnější selekční tlaky určující směr lidské evoluce. Pandemie dýmějového moru ve 14. století je událostí s největší mortalitou, jaká kdy byla zaznamenána. Jak tato středověká katastrofa, která zahubila téměř polovinu evropské populace, ovlivnila současnou podobu naší imunity? A čím je vykoupena naše odolnost vůči moru, respektive ke kterým chronickým obtížím jsme na oplátku náchylnější? I na tyto otázky hledal odpovědi nejnovější fascinující genetický výzkum.

Mílovými kroky se se blíží zimní sezóna. Tedy období spojené s charakteristickými úrazy, které velmi často vznikají při provozování zimních sportů. Spektrum jejich závažnosti je přitom velmi široké, od prostých exkoriací a zhmožděnin přes uzavřená poranění svalů až po hluboké rány, luxace kloubů či fraktury. U lyžařů dominují poranění dolních končetin, jež se často týkají kolenního kloubu, typický je ovšem také „lyžařský palec“. Jaké možnosti léčby v těchto případech máme? Sestavili jsme praktický souhrn na toto téma.

Vrcholoví sportovci s opakovanou déletrvající zátěží vysoké intenzity jsou navíc ohroženější nejen zvýšeným výskytem úrazů, ale také opakujícími se infekty a chronickým únavovým syndromem. Těmto nepříznivým následkům lze předcházet mimo jiné zavedením preventivních opatření v režimu sportovce a podáváním imunomodulačních doplňků stravy.

Pohodové podzimní dny a dobrou imunitu Vám i Vašim pacientům přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Černá smrt a evoluce imunity
Vydáno: 10. 11. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Infekční onemocnění patří mezi nejsilnější selekční tlaky určující směr lidské evoluce. Pandemie dýmějového moru ve 14. století je událostí s…
Celý článek
Zimní sezona se blíží: Které úrazy jsou nejčastěji spojené s lyžováním a jaké máme možnosti jejich léčby?
Vydáno: 19. 10. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Nadcházející zimní období je spojeno s charakteristickými úrazy, které velmi často vznikají při provozování zimních sportů. Spektrum závažnosti…
Celý článek
Možnosti využití přípravku ImunoBran MGN-3 jako intenzivního imunomodulátoru u vrcholových sportovců
Vydáno: 14. 11. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Vrcholoví sportovci s opakovanou déletrvající zátěží vysoké intenzity jsou více ohrožení opakujícími se infekty, chronickým únavovým syndromem i…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Vydáno: 7. 11. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová
Garanti: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Kurz se zaměřuje na praktické otázky, jak bychom měli u srdečního selhání postupovat společně. Tedy o spolupráci mezi kardiology a diabetology a jak se tyto dvě odbornosti prolínají a proč je tato spolupráce užitečná. Tato mezioborová součinnost vznikla z potřeby etablovat postupy u diabetologických pacientů v riziku manifestním srdečním selhání a hledat přítomnost diabetu u kardiologických pacientů. A to vše se spojuje v léčebné modalitě SGLT2 inhibitorů. 

  Zobrazit e-learning
  Správná interpretace laboratorních markerů jako součást antimikrobiálního stewardshipu
  Vydáno: 10. 10. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
  Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
  Garanti: MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

  Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí o využití biomarkerů v diagnostice infekčních onemocnění a Antimikrobiálním stewardshipu. Součástí kurzu jsou ukázkové kazuistiky, kde jsou zvažovány interpretace dostupných laboratorních nálezů, jak biochemických, tak mikrobiologických. Přestože mohou mít pacienti velmi podobný klinický obraz i podobné elevace zánětlivých parametrů, neznamená to, že se jedná vždy o infekční onemocnění. Správná interpretace všech nálezů je nedílnou součástí EBM a diferenciální diagnostiky. Nasazení antibiotik pouze na podkladě nespecifické elevace zánětlivých parametrů je hrubou chybou, která může vést k poškození pacienta.

  Zobrazit e-learning
  Články z časopisu
  Antiobezitika před bariatrickou operací a po ní – jak je využít co nejlépe
  Vydáno: 12. 9. 2022 | Zdroj: Časopis lékařů českých
  Obezita jako chronické, závažné a progredující celoživotní onemocnění vyžaduje aktivní přístup k léčbě. Léčbou se rozumí zejména nutná úprava…
  Celý článek
  Diagnostika nealkoholové tukové nemoci jater a její aktivní screening v rizikových skupinách
  Vydáno: 14. 6. 2022 | Zdroj: Časopis lékařů českých
  Nealkoholová tuková choroba jater (NAFLD) je v současnosti ve vyspělých zemích nejčastější chronickou jaterní nemocí. Vyskytuje se přibližně u…
  Celý článek
  © 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597