proLékaře.cz
partner zpravodaje
proLékaře 11.12.2023
Vážený pane doktore,
halitózou, tedy nepříjemným zápachem z úst, se již v současnosti zaobírá i seriózní vědecký výzkum. Zjišťují se příčiny, hledají biomarkery nebo případné souvislosti s výskytem různých onemocnění a samozřejmě možnosti léčby. Kam tedy aktuálně dospělo poznání v této oblasti? Vybrali jsme zajímavé práce publikované v letošním roce a shrnuli zjištění, jež z nich plynou.

K této problematice jsme pro Vás navíc ve spolupráci s MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze připravili kreditovaný on-line kurz, který nabízí komplexní pohled na etiologii, diagnostiku i modality terapie halitózy. Autor v něm zdůrazňuje možnosti objektivizace tohoto jevu ve stomatologické ordinaci, význam intraorálního vyšetření i extraorálních příčin vzniku halitózy a samozřejmě prezentuje způsoby řešení tohoto problému chemickými přípravky nebo s využitím pomůcek pro orální hygienu.

Inspirativní studium a načerpání užitečných informací pro praxi Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Halitóza se stala vědeckým tématem: Jaké poznatky vyplývají z aktuálních studií?
Vydáno: 7. 12. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Halitózou, tedy nepříjemným zápachem z úst, se již v současnosti zaobírá seriózní vědecký výzkum. Zjišťují se příčiny, hledají biomarkery i případné…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Halitóza
Vydáno: 7. 11. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Úvod ke kurzu

Kurz nabízí komplexní pohled na problematiku halitózy zahrnující její etiologii, diagnostiku i možnosti terapie. Hned v úvodu zdůrazňuje možnosti objektivizace tohoto jevu ve stomatologické ordinaci, význam intraorálního vyšetření i extraorálních příčin vzniku halitózy. Závěr naopak patří možnostem řešení tohoto problému chemickými přípravky nebo s využitím pomůcek pro orální hygienu.

Autor kurzu MUDr. Ladislav Korábek, CSc., je předním odborníkem v oboru parodontologie, kterému se věnuje v rámci své výzkumné i klinické praxe na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze prakticky po celý svůj profesní život. Jeho prezentace srozumitelně předává aktuální informace nejen praktickým zubním lékařům, kterých se problematika antiseptik a prevence týká nejvíce, ale i ostatním specialistům v oboru stomatologie.

   

MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Zobrazit e-learning
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597