proLékaře.cz
Vážený pane doktore,

houby se jak známo využívají v mnoha oborech − vedle potravinářství zejména v biotechnologiích i medicíně. Přesto platí, že většina z nich zůstává neprobádaná. Dostatečně zmapovaný není ani jejich léčebný potenciál, stejně jako rizika pro lidské zdraví či životní prostředí. Touto problematikou se proto nově zabývá výzkumný program Akademie věd ČR „Houby – nové hrozby i příležitosti“, který bude v nejbližších letech hledat možnosti jejich využití pro léčbu nádorových či neurodegenerativních onemocnění, bakteriálních, mykotických a parazitárních infekcí.

Onkologická onemocnění a jejich léčba nezřídka vedou k pozdnímu výskytu komorbidit, jež se u pacientů s malignitami objevují dříve nebo častěji než u ostatních. Tento jev se někdy označuje jako zrychlené stárnutí. Připravili jsme proto zajímavý přehled souvislostí mezi účinky různých terapeutických intervencí a mechanismy urychlujícími stárnutí.

Pro zpomalení progrese glaukomu, respektive zabránění budoucí ztrátě zraku je klíčová včasná a správná diagnostika. V blízké budoucnosti by nám v tom měly pomoci moderní automatizované systémy pracující na principu umělé inteligence (AI), respektive strojového a hlubokého učení, které díky přesné a rychlé interpretaci snímků zkrátí diagnostický proces a minimalizují možné nepřesnosti. Recentně publikovaná studie se zaměřila právě na screeningová vyšetření glaukomu s využitím AI.

A něco pro pobavení z každodenního života nás všech na závěr. Klení je společné téměř všem světovým jazykům. Uchylujeme se k němu nejen tehdy, když jsme frustrovaní, zklamaní či nahněvaní, ale i při bolestivých podnětech. Věděli jste, že úleva, kterou při nadávání pociťujeme, není jen naším subjektivním dojmem? Na mechanismy „nadávkové analgezie“ jsme se podívali vědeckou optikou.

Příjemné prodlužující se dny v dobré náladě, bez poraněných palců a dalších nepříjemností Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Novinky z oboru
Vědci v Česku budou mapovat léčebný potenciál pomalu rostoucích hub
Houby se do značné míry využívají v mnoha oborech, zejména v potravinářství, v biotechnologiích i medicíně. Přesto platí, že většina z nich zůstává…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 2. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Urychlují onkologické choroby a jejich terapie stárnutí?
Onkologická onemocnění a jejich léčba nezřídka vedou k pozdnímu výskytu komorbidit, jež se u pacientů s malignitami objevují dříve nebo častěji než…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 2. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Umělá inteligence a hluboké učení jako budoucnost diagnostiky glaukomu
Glaukom představuje skupinu očních chorob, které jsou charakterizovány změnami zrakového nervu. Je druhou nejčastější příčinou slepoty a na světě v…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 2. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Do prkýnka, klepnul jsem se do palce! Aneb analgetický efekt nadávání
Klení je společné téměř všem světovým jazykům. Uchylujeme se k němu nejen tehdy, když jsme frustrovaní, zklamaní či nahněvaní, ale i při bolestivých…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 2. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Inzerce

Elektronické vzdělávání

Léčebné konopí v současné medicinské praxi

Potřebujete rychlý vhled do aktuálních možností využití léčebného konopí v klinické praxi? Právě za tímto účelem jsme připravili nový e-learningový…
Autoři: prim. MUDr. Štěpán Bejvančický
Odborná garance: MUDr. Josef Trnka
Vydáno: 25. 9. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning
 

Léčba farmakorezistentní epilepsie v praxi

Pravidlo, že pacienti s farmakorezistentní epilepsií by měli být co nejdříve posláni do specializovaného centra, je obecně známé. Jak ale přesně…
Autoři: MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Jana Amlerová, Ph.D., MUDr. Adam Kalina
Odborná garance: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D
Vydáno: 13. 9. 2023 | Zdroj: proLékaře.cz Zobrazit e-learning