proLékaře.cz
proLékaře 20.6.2023
Vážený pane doktore,
jak se změnila terapie v posledních letech? Co umožňují nové technologie? Jak moc zlepšil prognózu diabetiků příchod moderních antidiabetik? A proč je dnes předepisuje nejen diabetolog, ale i nefrolog, kardiolog či obezitolog? O tom všem a dalších pokrocích v diabetologii hovoříme v našem videorozhovoru s přednostou Centra diabetologie IKEM Praha profesorem Martinem Haluzíkem. Zároveň tím na webu proLékaře.cz otevíráme novou sekci MedAcross věnovanou mezioborové spolupráci a přesahu jednotlivých specializací. Stručně řečeno − doslechnete a dočtete se zde vše podstatné, co by ohledně aktuálního vývoje ve vybraném oboru nemělo uniknout ostatním lékařům, kteří nejsou specialisty na danou problematiku.

Vedle tohoto shrnujícího rozhovoru jsme pro Vás připravili několik zajímavých novinkových článků neboli rychlý update „diabetologie pro nediabetology“: Mimo jiné shrnujeme klíčové body aktualizovaných společných doporučení ADA a EASD pro léčbu DM2. Pokud jde o technologické inovace, zaměříme se například na využití senzorů pro kontinuální monitorování koncentrace glukózy a benefity hybridních inzulinových pump. Z farmakoterapeutických novinek jsme potom vybrali bazální inzulin s podáváním 1× týdně zvyšující šance na zlepšení kompenzace i compliance nebo tirzepatid jakožto další z modalit umožňujících účinné snížení nejen glykémie, ale také tělesné hmotnosti u diabetiků.

Věříme, že se Vám náš nový koncept bude líbit, a budeme rádi, když nám napíšete své názory či postřehy jako zpětnou vazbu pod jednotlivými příspěvky.


Inspirativní poslech i čtení Vám za tým proLékaře.cz přeje
Magdaléna Rychtová
© 2023 MeDitorial | ISSN 1803-6597