Newsletter

V sekci MedAcross na webu proLékaře.cz bereme odborníky na cestu napříč obory

13.6.2024
proLékaře.cz

Vážený pane doktore,

přestože se prevence i léčba kardiovaskulárních onemocnění stále zkvalitňuje, zůstávají hlavní příčinou mortality české populace. Zatímco klesá incidence infarktů myokardu a cévních mozkových příhod, přibývá například poruch srdečního rytmu nebo případů srdečního selhání. Hlavní kauzální rizikové faktory těchto onemocnění zahrnují dyslipidémii, hypertenzi, diabetes a kouření, významným modifikátorem rizika je také obezita. Prevalence alespoň jedné z těchto poruch přitom v některých věkových skupinách v Česku dosahuje až nepředstavitelných 90 %. Na rozdíl od sekundární KV prevence, u níž je zcela zřejmé, komu by měla být podávána, je navíc třeba adepty primární KV prevence aktivně vyhledávat.

Na základě čeho tedy dnes identifikujeme ohrožené jedince se zvýšeným KV rizikem? Jaké léčebné strategie jsou v současné době doporučeny u hypertenze a dyslipidémie a co vše lze využít z farmakoterapeutického armamentaria? A jaké výzvy nás v této oblasti ještě čekají, respektive jak můžeme dále přispět ke zlepšení celkového zdraví populace? V rámci našeho projektu MedAcross − věnovaného mezioborové spolupráci a přesahu jednotlivých specializací − hledáme odpovědi na tyto otázky v rozhovoru s profesorem Michalem Vrablíkem ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Ve spolupráci s ním jsme rovněž v několika stručných textech shrnuli aktuální poznatky a novinky v preventivní kardiologii. Mimo jiné se věnujeme stanovení kardiovaskulárního rizika v praxi, lipoproteinu (a) jakožto kauzálnímu rizikovému faktoru, možnostem léčby rizikových faktorů u jedinců s vysokým KV rizikem, postavení a potenciálu gliflozinů v KV prevenci a v neposlední řadě pak problematice sekundární prevence infarktu myokardu.

Inspirativní poslech i čtení a načerpání užitečných poznatků pro praxi Vám za tým proLékaře.cz přeje
Lucie Jiroutková

Videa

Zhlédnout
VIDEO: Primární a sekundární prevence aterosklerotických KV onemocnění
Novinky z oboru
EDITORIAL: Kardiovaskulární prevence v kostce
To nejdůležitější z nových poznatků v oblasti preventivní kardiologie přinášíme v aktuální minisérii v rámci projektu mezioborového vzdělávání…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Stanovení kardiovaskulárního rizika
Cestu jak vytipovat jedince, u nichž je potřebná intervence kardiovaskulárních (KV) rizikových faktorů, nabízí systém odhadu 10letého rizika KV…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Lipoprotein (a) jako kauzální kardiovaskulární rizikový faktor
Evropská společnost pro aterosklerózu (EAS) ve svém konsenzuálním stanovisku potvrzuje vysokou hladinu lipoproteinu (a) [Lp(a)] jako kauzální…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Léčba rizikových faktorů u jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem
U jedinců s vysokým nebo velmi vysokým KV rizikem je doporučena optimalizace životního stylu a farmakoterapie hypertenze a dyslipidémie. Jak má tato…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Inhibitory SGLT2 v kardiovaskulární prevenci
Významnou třídou léčiv používanou v kardiovaskulární (KV) prevenci se v posledních letech staly inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz
Sekundární prevence infarktu myokardu
Krátkodobá mortalita po infarktu myokardu (IM) v posledních desetiletích výrazně klesla. Přestože klesla i dlouhodobá mortalita, zůstává…
Číst celý článek   Vydáno: 21. 5. 2024 | Zdroj: proLékaře.cz